Hoppa till huvudinnehåll

Lokalchef: Ventilationen i Åboskolorna är tillräcklig

Pulpeter
Pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström tomt klassrum

Problem med inomhusluften är inte ovanliga i Åboskolor. Enligt föreningen Hem och skola är det problematiskt att en del kommuner sparar genom att stänga av ventilationen under helger.

I Åbo skruvas ventilationen ner men stängs aldrig av. Enligt fastighetsaffärsverkets lokalchef Jaakko Laaksonen behövs inte lika effektiv ventilation efter att elever och lärare gått hem.

- Vi har alltid ventilationen på, nattetid går den på halv effekt. Om byggnaden används i åtta timmar är ventilationen på två timmar före och två timmar efter, och sedan på halv effekt, förklarar Laaksonen.

Enligt Laaksonen undersöktes läget i skolbyggnaderna år 2015. Då fick en arbetsgrupp in 51 anmälningar om problem med inneluften i någon av Åbo stads 60 skolbyggnader.

- Åttio procent av fallen hade att göra med ventilationen eller städningen. Bra fem procent var fuktskador, säger Laaksonen.

Laaksonen kan inte uppge det exakta antalet skolbyggnader i staden som haft problem med inomhusluften de senaste åren. Flera av de 51 anmälningarna kom från samma skolor.

- Vi har få fall där man hittat mögel. Undersökningar har nog gjorts men det är sällan man hittat mögel. Vi har kanske ett par fall där mikrobnivån har överstigits, säger Laaksonen.

Sanering av fuktskada. Arkivbild. Bild: Yle/Peter Petrélius björkhagen

Enligt Laaksonen ser man vid fastighetsaffärsverket mycket allvarligt på problem med inomhusluften i stadens skolhus.

- Då problem med fukt uppdagas tar vi genast tag i saken. Vi tar inomhusluftsärenden på stort allvar och strävar efter att kunna reagera snabbt, försäkrar Laaksonen.

- Det kan hänga på små åtgärder i ventilationen eller städningen, men alla fall undersöks. Det är sektorernas arbetsgrupper för inomhusluft som avgör vilka undersökningar som görs.

Några enkla helhetslösningar på hur man ska handskas med ett varierande och åldrande byggnadsbestånd finns ändå inte till hands.

- Det här är hela tiden ett av de stora samtalsämnena på kommunsidan. Man måste forska och utveckla, sättet att handskas med fuktskador utvecklas hela tiden, säger Laaksonen.

Moderna byggnader är komplicerade

I diskussionen kring skolornas problem med inhomhusluften har det lyfts upp att allt färre skolor har egna gårdskarlar som håller koll på skolbyggnadernas skick och slå larm i tid då problem uppstår. Laaksonen tror inte att konceptet med egna gårdskarlar nödvändigtvis skulle göra situationen bättre.

- Nuförtidens byggnader är maskiner som man måste kunna köra och använda. Visst finns det fina och bra erfarenheter av då man hade en egen gårdskarl, men moderna byggnader är så pass krävande att det behövs yrkeskunniga från flera olika branscher för att ha hand om tekniska system och byggnadsautomatik.

Men förebyggande arbete då? Hurdana är stadens möjligheter att förebygga att problem med inomhusluften i skolorna redan innan skolmiljön blir hälsovådlig?

- Det skulle vara idealt om det skulle finnas resurser för det. Tyvärr har vi idag få möjligheter att handla proaktivt.

Friskare hus i framtiden?

Enligt Laaksonen har man ändå allt oftare kunnat förebygga problem tack vare automatiken. Med hjälp av den kan man till exempel bättra hålla koll på när service behövs.

- Då kan man till exempel byta ett filter i tid, inte då röda lampan redan lyser, förklarar Laaksonen.

Laaksonen är entusiastisk när det gäller digitalisering och automatisering. Han tror starkt på att de skolhus som nu byggs i Åbo kommer att vara friskare än sina föregångare.

- Man måste alltid lära sig av sina misstag och låta bli att upprepa dem, säger Laaksonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland