Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karinsbor protesterar mot Destias byggplaner - buller och damm oroar

Fullmäktigesalen i S:t Karins hösten 2015
Invånarna har samlat 250 namnunderskrifter som överräcks i samband med S:t Karins stadsfullmäktigemöte på måndagen. Fullmäktigesalen i S:t Karins hösten 2015 Bild: Yle/ Nora Engström fullmäktige i st karins

Stadsfullmäktige i S:t Karins får i kväll ta emot en namnlista som överräcks av invånare i stadsdelen Hiiskanmäki och Teerimäki.

Invånarna motsätter sig Destias planer på att starta en återvinningscentral för jord- och byggnadsmaterial och en tillfällig asfaltsstation i Lakari som ligger i närheten av bostadsområden.

På platsen har tidigare verkat en avstjälpningsplats för jordmaterial. Materialet skulle förädlas grenom att krossas och sållas.

Invånarna som motsätter sig Destias planer anser att återvinningscentralen skulle föra med sig oskäligt mycket buller och damm, och att platsen i fråga ligger för nära bostads- och rekreationsområden.

De anser att centralen skulle föra med sig oskäligt mycket buller och damm.

S:t Karins stadsstyrelse har i sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket beträffande miljölov för verksamheten, konstaterat att verksamheten i fråga inte lämpar sig för området, att den strider mot detaljplanen och orsakar miljöskada.

Invånarna har samlat 250 namnunderskrifter som överräcks i samband med stadsfullmäktigemötet på måndagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland