Hoppa till huvudinnehåll

Grön flagg till elever i Virkby och Solbrinkens skolor

Solbrinkens skola i Lojo. solbrinkens skola

Två västnyländska skolor får hissa grön flagg för första gången. Det är Solbrinkens skola och Virkby skola i Lojo.

Tessjö skola i Lovisa fick också grön flagg. Grön flagg är en internationell utmärkelse för högklassig miljöfostran. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete där eleverna är i fokus.

I de tre nya grön flagg-skolorna har eleverna bland annat minskat mängden sopor och vattenförbrukningen.

Virkby skola
Virkby skola. Virkby skola Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius virkby skola

I Solbrinkens skola har eleverna gjort en film om återvinning av plast. Både Solbrinkens skola och Tessjö skola har lyckats minska matsvinnet i skolköket.

Fjorton svenskspråkiga daghem och skolor i Finland fick ett förnyat grön flagg-certifikat.

I Västnyland fick Billnäs skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium, Sjundeå svenska skola och Västankvarns skola förnyat certifikat.

Sammanlagt fick 128 enheter i hela landet ett grön flagg-certifikat den här våren.

Grön flagg beviljas av Sällskapet för miljöfostran i Finland. Natur och Miljö administrerar grön flagg på svenska.