Hoppa till huvudinnehåll

Liikanen: Viktigast är att bekämpa deflation

Erkki Liikanen.
Erkki Liikanen. chef

Det finns ingen snabb återgång till högre räntor, säger Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen. Det betyder att bolånen fortsättningsvis kommer att vara billiga, medan spararen har det svårt att få säker avkastning.

Ju mer vi forskar i deflation, desto säkrare blir vi på att vi måste bekämpa den, säger Liikanen.

Deflation innebär bland annat att priser på varor sjunker och värdet på pengar stiger. I teorin kunde den som sparar pengar tjäna på det här, men i praktiken blir ekonomin som helhet så försvagad att centralbankerna och de flesta ekonomer skyr deflationen som pesten.

Erkki Liikanen säger att Europeiska centralbankens motåtgärd är att styrräntan hålls på noll-nivån ännu länge

- Vårt stimulansprogram fortsätter också efter mars 2017 om inte inflationen går igång.

ECB:s stimulanspaket innebär bland annat att man för 80 miljarder euro i månaden köper statsskulder och vissa värdepapper på marknaden.

Låga räntor sätter pensionsbolagen i kläm

Liikanen hördes på tisdagen av riksdagens finansutskott om framtidsutsikterna för eurozonens ekonomi.

Utskottets ordförande Kaj Turunen (Sannf.) påminde om att de låga räntorna gör att pensionsbolagen inte just får någon avkastning på sina pengar. Borde inte räntan höjas för att trygga våra pensioner, undrade han.

Liikanen svarade att det bästa sättet att hjälpa placerare, också pensionsbolag, är att stimulera ekonomin med låga räntor. Då får man tillväxt, vilket leder till större vinster. Banker och andra finanshus får själva försöka tjäna pengar i den rådande situationen.

- Men vi gör penningpolitik på penningpolitiska grunder, det är tydligt och klart.

Rinner ECB-pengarna direkt in i börsen?

Hanna Sarkkinen (VF) protesterade mot ECB:s penningpolitik. Den leder till uppblåsta värden på marknaden, aktier och andra värdepapper, enligt henne. I stället borde ECB tänka på sysselsättningspolitiken vilket banken inte gjort, enligt henne.

Enligt Liikanen har banken kunnat bedriva en så stimulerande politik som man velat, och det har också stött sysselsättningen. De senaste siffrorna visar på en liten uppgång, påminner Liikanen.

- Vad beträffar stimulanspaketet finns det inte fakta som skulle tyda på att de pengarna bara skulle ha blåst upp priserna på börsen. Visst kan spekulanter försöka trissa upp priserna men i det långa loppet jämnar det ut sig.

Ingen regeringskritik från Finlands Bank

Förre arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) och Ville Skinnari (SDP) försökte få sin partibroder Erkki Liikanen att säga några onda ord om regeringens politik. Skinnari ville veta om forskningen visar att nedskärningar är fel, Ihalainen ville gärna höra att en sänkt samfundsskatt för företagen inte är nödvändig för ekonomisk framgång.

Liikanen höll tand för tunga, och svarade egentligen endast på Ihalainens följdfråga om vilka mörka moln det finns i världsekonomin just nu

Hoten: Mellanöstern, Kina och vår egen navelskådning

Det finns politiska kriser och ekonomiska kriser, och Erkki Liikanen vill skilja på dem. Det är i världspolitiken som de svåra frågorna finns. Nummer ett är Mellanöstern.

- USA, Ryssland, Saudi-Arabien och Iran måste komma överens om hur kriget i Syrien ska lösas. En annan fråga är om Kina kommer att kunna förvandlas till ett konsumtionssamhälle på ett fredligt sätt, utan finanskriser.

Det tredje mörka molnet är enligt Liikanen att vi jordbor blir mer inåtvända, invandrings- och frihandelsnegativa.

- Världens ekonomiska tillväxt grundar sig på fri handel där man producerar det man själv är bäst på. Det vore fatalt om trenden går emot detta.