Hoppa till huvudinnehåll

Vanvård av äldre vanligt enligt Valvira

Äldre person i rullstol.
Äldre person i rullstol. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund äldreomsorg,carl och carolina

Vanvård inom äldrevården är mycket vanligt, rapporterar tillsynsverket Valvira. Vanvård förekommer i många dygnetruntenheter inom socialvården, framkommer det i en undersökning som Valvira har gjort.

Drygt 7 400 arbetstagare från både den offentliga och den privata vården deltog i undersökningen. Av dem hade 93 procent observerat någon form av vanvård på sin arbetsplats.

Arbetstagarnas observationer varierade ändå till och med inom samma enhet. Inom samma enhet kunde en arbetstagare rapportera att hen upplevt vanvård på sin arbetsplats varje dag, medan en annan arbetstagare sade att hen aldrig upplevt vanvård inom den enheten.

Johanna-hemmet i Borgå
Vid Johanna-hemmet i Borgå är stämningen trivsam och skötarna upplever att kommunikationen fungerar väl. Johanna-hemmet i Borgå Bild: Yle/Julia Holmvik äldre,äldreomsorg

Svenska Yle besökte Johanna-hemmet i Borgå för att diskutera med närvårdarna om deras erfarenheter.

Sköterskorna hade sett både det ena och det andra under sina karriärer. Det handlade om beteenden på tidigare arbetsplatser som de inte tycker att hör hemma inom åldringsvården.

Brist på respekt och hårda tag förekommer

Närvårdare Kristina Karlsson tycker att det mest handlar om ordval och dåligt språk med patienten.

- När en klient själv sade att hon stiger upp ur rullstolen och går, sade en vårdare;"varsågod, stig upp och gå du bara". Det lyckas ju inte. Jag skulle kanske inte ha sagt så, säger Karlsson.

Den ansvariga sjukskötaren Virpi Varjolaakso instämmer. Det kan finnas brist på respekt.

Kanske handlar det mest om att vårdare inte respekterar klienten tillräckligt, det är kanske mest sånt.― Virpi Varjolaakso, ansvarig sjukskötare vid Johanna-hemmet i Borgå.

Närvårdaren Anita Hellsten har upplevt något på en tidigare arbetsplats, som hon inte vill uttala sig så mycket om.

Det märks att minnena gör henne upprörd.

- Jag vill inte ens komma ihåg sådant där mera. Men det kan handla om att man tar i för hårt, drar och annat som inte alls behövs. Också språket kan vara nedvärderande och det är ju också en slags misshandel, säger Hellsten.

Alla tre poängterar ändå att stämningen på Johanna-hemmet är mycket bra. Det finns tillräckligt med personal och vårdarna hinner se till klienternas personliga behov.

- Alla är ju olika, säger Karlsson.

Vid Johanna-hemmet i Borgå trivs personalen bra. Fr.v. närvårdare Anita Karlsson, ansvarig skötare Virpi Varjolaakso och närvårdare Kristina Karlsson.
Vid Johanna-hemmet i Borgå trivs personalen bra. Fr.v. närvårdare Anita Hellsten, ansvarig skötare Virpi Varjolaakso och närvårdare Kristina Karlsson. Vid Johanna-hemmet i Borgå trivs personalen bra. Fr.v. närvårdare Anita Karlsson, ansvarig skötare Virpi Varjolaakso och närvårdare Kristina Karlsson. Bild: Yle/Julia Holmvik kristina karlsson,närvårdare,äldreomsorg,personal,trivsel på arbetet,Borgå,arbetare

- Vi trivs, fyller en av klienterna i med ett leende.

En annan solbrun pensionär vandrar fram med sin rullator på terrassen och en av sköterskorna kommenterar hur solbränd han ser ut.

- Aj vad du är brun. Där kommer en som har solat, säger hon och de andra pensionärerna skrattar.

Personalen använder grovt eller osakligt språk

Enligt Valviras undersökning förverkligades de boendes rätt till god vård inte inom alla enheter.

I likhet med vårdarna vid Johanna-hemmet svarade en fjärdedel av dem som deltog i undersökningen att de hört grovt, osakligt eller barnsligt språk användas på enheten antingen dagligen, varje vecka eller varje månad.

En femtedel svarade att de sett andra arbetstagare kommendera, straffa eller klandra de boende.

Största delen, 84 procent av dem som svarade på undersökningen, upplevde ändå att de hade tillräcklig utbildning att upptäcka och förebygga vanvård. Mer än hälften, 55 procent, svarade dessutom att de känner till branschens etiska regler mycket väl.

Stress ökar risken för vanvård

Stress och personalbrist ökar risken för vanvård enligt undersökningen. Inom de enheter där arbetstagarna upplevde att det fanns för lite personal förekom vanvård tio till femton procent oftare än om arbetstagarna upplevde att personalmängden var tillräcklig.

- Det kan vara problem med personalen som tar sig uttryck här. Det kan vara att man känner att man inte hinner sköta så väl som man skulle vilja sköta och sen får man illa att vara och blir frustrerad, säger Varjolaakso.

Nästan 60 procent av dem som deltog i undersökningen ansåg ändå att man ingrep om fall av vanvård uppdagades inom enheten.

Inom de enheter där det fanns en handlingsplan eller direktiv för eventuella vanvårdsfall ingrep man oftare då vanvård upptäcktes. Hälften av enheterna saknade ändå helt handlingsplan.

Många känner inte till sin anmälningsskyldighet

En person som arbetar inom socialvården har anmälningsskyldighet och måste direkt anmäla fall av vanvård och missförhållanden till sin förman.

Det hade även Anita Hellsten gjort när hon såg vanvård på sin tidigare arbetsplats.

- Klart att jag meddelade om detta till min förman, säger hon.

Valviras undersökning visade ändå att 43 procent av arbetstagarna inte kände till den här skyldigheten.