Hoppa till huvudinnehåll

Byskolorna i Lovisa bevaras och nytt högstadium byggs

Lovisaföräldrar hoppas att stadsfullmäktige fattar bra beslut i skolnätsfrågan
Lovisaföräldrar hoppades att stadsfullmäktige fattar bra beslut i skolnätsfrågan Lovisaföräldrar hoppas att stadsfullmäktige fattar bra beslut i skolnätsfrågan Bild: Yle/Sune Bergström skolnätsutredning

Stadsfullmäktige i Lovisa godkände på onsdag kväll efter en lång diskussion och omröstningar den så kallade skolnätsutredningen.

Med rösterna 46 mot 13 godkände Lovisafullmäktige att Lovisanejdens högstadiums nybyggnad byggs 2017-2020 på samma plats som den nuvarande byggnaden.

Närheten till idrottshallen och Lovisa gymnasium ger på så sätt synergieffekter och kräver inga tidskrävande placeringsutredningar.

Lovisaföräldrar hoppas att stadsfullmäktige fattar bra beslut i skolnätsfrågan
Lovisaföräldrar följde med intresse med fullmäktiges beslut Lovisaföräldrar hoppas att stadsfullmäktige fattar bra beslut i skolnätsfrågan Bild: Yle/Sune Bergström teutjärven koulu,stadsfullmäktige,föräldrar

I övrigt godkände stadsfullmäktige att Koskenkylän koulus nybyggnad uppförs 2017-2020 på det planerade området för skolcentret.

Fullmäktige beslöt att inga ändringar görs i stadens nuvarande skolnät, om inte någon verkligt betydande förändring sker i skolfastighetens skick eller i antalet elever.

Läs också