Hoppa till huvudinnehåll

Småningom lättare att använda fritidsbostaden permanent

Hus vid strand.
Hus vid strand. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen fritidshus,stugliv,sjöar,sandstränder,Sommarvilla,naturen,landskap,landsbygd

Fritidsbostäder ska i framtiden på ett flexiblare sätt kunna ändras till permanent boende.

Regeringen har i en proposition föreslagit en lagändring som gäller lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande.

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) säger att han är nöjd över att frågan är på agendan och att ett långsiktigt arbete äntligen börjar bära frukt.

Wallin beklagar ändå att det fortfarande inte finns några konkreta förslag.

Frågan ska nu utredas i en arbetsgrupp som tillsatts under ledning av miljöministeriet. .

Enligt Wallin skulle de här lagtekniska förändringarna betyda att en medborgares rätt att välja sin bostadsort inte skulle begränsas av byråkratiska hinder och att de uppgifter som registreras i systemet skulle motsvara den reella situationen.

Dessutom skulle glesbygdens kommuner dra nytta av de många positiva dynamiska effekterna av att få mera invånare på basis av permanent boende, konstaterar Wallin.

Läs också