Hoppa till huvudinnehåll

Åtta påverkare vill stänga Borgå bb

Borgå sjukhus
Borgå sjukhus. Borgå sjukhus Bild: Yle/ Katarina Andersson borgå sjukhus

Åtta påverkare har undertecknat ett ställningstagande där man förespråkar att Borgå bb läggs ner för att man ska kunna satsa mera på resten av Borgå sjukhus.

Enligt ett ställningstagande, undertecknat av åtta medlemmar i olika social- och hälsovårdsinstanser, är det rätt att förlossningsavdelningen i Borgå läggs ner.

Ställningstagandet är en reaktion på det beslutsförslag som nämnden för Borgå sjukvårdsområde ska ta ställning till nästa vecka.

Ställningstagandet är undertecknat av:

Tapani Eskola (SDP), Borgå
Social- och hälsovårdsnämndens ordförande, medlem i sjukhusnämnden och HNS fullmäktige

Perttu Tuomaala (Saml), Borgå
Sjukhusnämndens ordförande, medlem i social- och hälsovårdsnämnden

Hans Blomberg (SFP), Sibbo
Sjukhusnämndens viceordförande

Marja Manninen-Ollberg (Saml), Sibbo
Medlem i sjukhusnämnden, suppleant i HNS fullmäktige

Juho Huotari (SDP), Sibbo
Medlem i sjukhusnämnden

Stina Lindgård (SFP), Borgå
Medlem i HNS fullmäktige, suppleant i sjukhusnämnden

Jari Oksanen (Grön), Borgå
Medlem i HNS styrelse

Berndt Långvik (SFP), Borgå
Medlem i HNS styrelse, stadsstyrelsens representant i social- och hälsovårdsnämnden

Ständig osäkerhet

I ställningstagandet konstateras att debatten har varit livlig kring Borgå sjukhus i allmänhet och förlossningsavdelningen i synnerhet. Enligt undertecknarna är det inte realistiskt att anta att sjukhuset kan få ett lov för att fortsätta med förlossningar.

Situationen gör att det finns en ständig osäkerhet för personalen och rekrytering av ny personal är svår. Man vill inte heller att det ska finnas hinder för att utveckla sjukhuset på andra fronter.

Enligt ställningstagandet ska man hellre förbättra ett konkurrenskraftigt lokalsjukhus med samjour dygnet runt och utveckla operations- och poliklinikverksamheten.

Undertecknarna vill understryka att så gott som alla regionens beslutsfattare och tjänstemän säkert vill bevara förlossningarna i Borgå, men att man måste tänka på helheten.

Eftersom det redan finns ett ministeriebeslut på att Borgå bb är för litet, så är det bättre att säkra en mångsidig, kvalitativ och trygg specialsjukvård för en möjligast stor grupp östnylänningar även i framtiden.

Läs också