Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt oro för svenskspråkig psykvård i Åbo

Drogmissbruk och depression
Drogmissbruk och depression Bild: Yle/Juuso Juntunen psykmediciner

Ingen skild avdelning för psykvård på svenska framöver väcker reaktioner. Nämnden för den språkliga minoriteten lyfter nu fram frågan.

Oron för den svenskspråkiga psykvården är stor. Förslaget är att det framöver inte ska finnas någon svenskspråkig avdelning utan en svenskspråkig grupp inom den specialiserade avdelningsstrukturen ska ansvara för de svenskspråkiga patienterna.

Arbetsgruppen för planeringen av psykiatrins utrymmes- och organisationsstruktur har gett en rapport i april och frågan behandlades i sjukvårdsdistriktets styrelse för en vecka sedan. Vårddistriktets styrelse godkände att rapporten utgör grund för den fortsatta beredningen och att den utgår från att Åbo stads och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts psykiatriska funktioner organiseras i en gemensam organisation, senast då en gemensam fastighet tas i bruk.

Nämnden för den språkliga minoriteten anser att en kvalitativ psykiatrisk vård inte kan förverkligas om inte patienten och personalen har ett gemensamt språk trots personalens goda specialisering. Speciellt inom den psykiatriska vården är vård på modersmålet mycket viktigt, sammanfattar nämnden som nu kommer att vända sig till sjukvårdsdistriktets fullmäktige för att försöka lyfta fram frågan.

Nämnden för den språkliga minoriteten samlades för möte på torsdagen i Kimitoön.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland