Hoppa till huvudinnehåll

Fullmäktige avgör Vöråskolornas öde

Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist öja skola

På torsdag kväll besluter Vörå fullmäktige om kommunens sparpaket. De omtalade skolnedskärningarna kan komma att skjutas upp tills efter kommunalvalet nästa år.

En strukturkommitté har gjort upp en lista på hur de olika avdelningarna i kommunen ska skära ner 2017 och 2018. Sparpaketet ligger på omkring 1,3 miljoner euro nästa år och 1,4 miljoner året därpå.

Värst drabbas vården med nedskärningar på 180 000 euro per år och omsorgen med 200 000 euro per år. Den svenska och finska bildningsnämnden ska spara in 100 000 euro nästa år och 200 000 euro år 2018.

Underskott på underskott i Vörå de senaste åren har föranlett att en kommitté sett över ekonomin och på var man kan spara.

Förslag: Slå ihop tre skolor till en

För att nå inbesparingarna inom bildningssektorn föreslår kommittén att man slår ihop Rejpelt, Koskeby och Rökiö skolor. De här skolorna ligger på en sex kilometers radie från varandra.

Förslaget är att bygga en ny stor centrumskola. Det hela skulle ge en inbesparing på omkring 156 000 euro men en investeringsutgift i nybygge av en skola på 6 miljoner euro.

Då ingår klasserna 1-6 samt även förskolan. Det som inte är inräknat är vad man ska göra med den finskspråkiga skolan i kommunen, Pettersbacka skola.

I uppgifterna om en inbesparing på 156 000 euro har man räknat med att det kommer nya kostnader som man inte har idag, i till exempel skolskjutsar.

Kommunstyrelsen vill skjuta upp skolstängning

När kommunstyrelsen behandlade strukturkomitténs förslag beslöt man att skjuta upp förslaget om att slå ihop de tre skolorna och bygga nytt tills efter kommunalvalet nästa år.
Styrelsens beslut tar ändå inte bort sparbehovet från bildningssektorn. Nu ska fullmäktige ta ställning till styrelsens beslut.

Kommundirektör Mikko Ollikainen säger att man oberoende kommer att behöva renovera de tre skolfastigheterna i fråga.

Enligt Vörå kommuns webbsida har Koskeby skola 103 elever och Rejpelt skola 22 elever det här läsåret. Enligt Ollikainens uppgifter från i höstas har Rökiö skola 50 elever det här läsåret.

Minskad personal i Oravais

Eftersom primärvården i Vörå sköts tillsammans med Korsholm har en skild grupp sett över var man kan spara inom vården och omsorgen. Den gruppen lämnar ett utlåtande till kommunstyrelsen nästa vecka.

Ollikainen säger att man inom gruppen ändrat en del köptjänster till fasta anställningar som gett en del inbesparingar.

- Man har också gjort ändringar kring närsjukhuset i Oravais där beläggningen inte har varit den allra största och därför klarar man sig med mindre personal. Jag har förstått det som så att man föreslår att man inte ska förnya tidsbundna avtal.

Inom omsorgssidan kommer man att behöva fundera på hur man ska organisera äldreomsorgen.

Inför höstens budgetarbete ska nämnderna och sektorerna komma med egna förslag på åtgärder för hur de ska hålla sig inom ramarna.

Mikko Ollikainen, ny kommundirektör i Vörå.
Kommundirektör Mikko Ollikainen. Mikko Ollikainen, ny kommundirektör i Vörå. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist ollikainen

Kommunen på plus i år

På den positiva sidan kan man nämna att Vörå hållit budgeten så här långt. Enligt en delårsrapport för årets första fyra månader ligger man på plus med 400 000 euro.

Bidragande faktorer är bland annat minskade utgifter för specialsjukvården samt hyfsade skatteintäkter och statsandelar.

Samtliga sektorer har hållit sig inom ramarna för budgeten förutom finska bildningsnämnden som planerat för en minskning i höst i och med att flyktingströmmen avtagit till Finland.

Statsandelarna kommer att överskrida budgeten om gymnasiets elevantal håller i sig och att man inte skär ner på stödet för flyktingundervisningen.

Man har redan förverkligat investeringsbudgeten till 24 procent. Det största projektet, daghemmet Tallkotten i Oravais, blir klart i höst.

Då man arbetade med bokslutet för 2015 märkte man att personalbudgeten för 2016 skilde sig markant från bokslutet 2015.

Det som uppdagades var ett koefficientfel i pensionspremieprocenten vilket ledde till att personalbudgeten för 2016 är för stor.

Det innebär att man kan sänka anslagen för lönebikostnader i årets budget med 284 230 euro i hela organisationen.

Läs också