Hoppa till huvudinnehåll

Många myndigheter delar ansvaret för gristransporterna

Griskultingar
Finländska myndigheter kan inte påverka vad som sker när grisarna har nått ett annat EU-land. Griskultingar Bild: Seppo Nykänen griskultingar

Det är många myndigheter inblandade i övervakningen av gristransporterna till och från Hangö hamn. Kontrollsystemet är inte vattentätt.

En del Hangöbor har tycket att omlastningen av tusentals smågrisar i hamnen är brutal. Veterinärerna vid Sydspetsens miljöhälsa har tagit emot många klagomål.

Men de lokala veterinärmyndigheterna kan exempelvis inte åka direkt till Hangö hamn för att kolla om omlastningen av smågrisar. Det är regionförvaltningsverket som har ledningsansvaret och det är de som säger till när den lokala veterinären ska ut på granskning.

De som kontrollerar transporterna är regionförvaltningsverket (staten), de lokala veterinärerna (kommunerna) och polisen. Dessutom finns det en veterinär på plats när grisarnas resa startar från grisgården. Den veterinären håller koll på att resan inte blir längre än lagen tillåter.

Många kockar

Den övervakande kommunala veterinären Pia Haltiala på Sydspetsens miljöhälsa säger att övervakningen är krånglig eftersom så många aktörer är inblandade. Ändå strävar man efter att sköta arbetet tillsammans.

- Det är ett svårt fall eftersom olika myndigheter är inblandade och ledningsansvaret inte ligger hos veterinärerna. Vi har haft ett gott samarbete med regionförvaltningsverket och hjälper dem med inspektionerna. Men det är de som skriver protokollen och fattar beslut i dessa ärenden.

Finländsk kontroll slutar vid gränsen

Hittills har transporterna hållits inom den lagliga tidsrymden menar Haltiala. Hon säger att gristransporterna inte har överskridit den stipulerade tidsramen på 20 timmar.

Men systemet är inte vattentätt: finländska myndigheter kan inte påverka vad som sker när djuren har nått ett annat EU-land.

- Vi kan bara förvänta oss att de följer gällande EU-lagstiftning. Och att de håller den paus som krävs om resan fortsätter hemskt mycket längre.

Observationer och oro kan leda till tätare kontroller för att man ska vara säker på att allt går rätt till.

Regionförvaltningsverket ska inom kort göra en ny granskning av omlastningen av grisar.