Hoppa till huvudinnehåll

Nya planer för räddningshelikoptrarna väcker oro i skärgården

Gränsbevakningens räddningshelikopter Super Puma.
Superpuman stannar i Åbo men kan i framtiden få stanna nere på marken under stormiga nätter. Gränsbevakningens räddningshelikopter Super Puma. Bild: Yle/Peter Petrélius bevakningsflygdivisionen i åbo

I Inrikesministeriets nya redogörelse för den inre säkerheten kommer det fram att man vill sluta upprätthålla flygledning under nätterna i Åbo. I värsta fall kan det leda till att en räddningshelikopter måste ta sig till Åboland från Helsingfors.

Det kommer att vara möjligt i och med att man från och med början av juni har en ny tung helikopter stationerad i Helsingfors, bekräftar man från gränsbevakningen.

Det nuvarande systemet bygger på att gränsbevakningen köper flygledningstjänster under nätterna av Finavia. Gällande fortsättningen föreslås att dessa tjänster dras in.

Orsaken bakom förslaget är bekant: sparkraven på Gränsbevakningsväsendet är 15 miljoner euro.

Inga helikoptrar från Åbo om vädret är dåligt

Det nya förslaget betyder i praktiken att man inte kommer att ha en flygledning i Åbo mellan klockan 01 och 06 på morgonnatten, vilket för sin del betyder att man inte heller kan rycka ut i dåligt väder.

- Det handlar om att man vill tumma på sjöräddningsförmågan, konstaterar bevakningsflygdivisionens kommendör Antti Pesari till Yle Åboland.

Då man rycker ut från Helsingfors istället för Åbo kommer flygtiden i värsta fall att bli tre till fyra gånger längre.

- Att ta sig till Åbo från Helsingfors tar uppskattningsvis 45-50 minuter. Det tar ytterligare 15-20 minuter att ta sig till södra skärgården. Den totala flygtiden blir alltså en timme, berättar Pesari.

"Varje minut ödesdiger"

Houtskärbon och kommunalpolitikern Christer Friis (SFP) ser bekymrat på beskedet.

- Varje minut som folk som i ett akutläge behöver vänta på vård kan vara ödesdiger, konstaterar Friis.

Sfp:s Christer Friis
Christer Friis (arkivbild). Sfp:s Christer Friis Bild: Yle/Johanna Ventus christer friis sfp

För skärgårdsborna är räddningshelikoptern en viktig kugge i akutvårdsmaskineriet. Att inte kunna lita på att en tung helikopter från gränsbevakningen når patienten i tid under stormiga nätter låter inte bra, säger Friis.

- I dagens läge med jour i Åbo så är det antingen ambulans eller helikopter som gäller när det kommer till akutvård. Ju längre, desto längre tar det för ambulansen att nå en patient. Då är det helikoptern som sköter om akuta fall. Det kan handla om olyckshändelser eller akuta sjukdomar. I de fall kan det vara tiden som avgör ifall personen överlever eller inte, säger Friis.

"Åbo behöver egen flygledning"

Inte heller Pesari ser något positivt i planerna.

- I egenskap av kommendör för gränsbevakningens flygflotta så är jag bestämt av den åsikten att vi behöver en flygledning i Åbo, säger Pesari.

Istället kommer gränsbevakningen högst troligen att förespråka en modell där flygledare kallas in enligt behov.

- Den stora frågan är hur mycket ett liknande dejoursystem skulle kosta och hur man skulle kunna omorganisera den nuvarande strukturen. Jag ser det som ett bra sätt att spara in pengar, säger Pesari.

Inget ännu fastslaget

Pesari påpekar ändå att inget ännu är fastställt.

- Det är Finavia som upprätthåller flygledningstjänsterna och de kan till exempel bestämma sig för att själv hålla igång verksamheten på basis av deras egna behov i Åbo. Men än så länge vet vi inte alls vad som kommer att ske, konstaterar Pesari.

Pesari uppskattar att man årligen rycker ut 40-50 gånger från Åbo under småtimmarna, som drabbas. Det finns ändå ingen statistik på hur många av dessa uppdrag som genomförts i dåligt väder.

Trots det dystra förslaget kommer helikoptrarna också i fortsättningen att kunna rycka ut från Åbo då vädret är bra. Också i sådana fall där det blir snabbare att rycka ut från Åbo för att sedan ta sig till Helsingfors, säger Pesari.

I redogörelsen förbinder sig regeringen att trygga de tjänster som rör den inre säkerheten och rättsvården samt myndigheternas funktionsförmåga i hela landet.― Utdrag ur redogörelsen för den inre säkerheten

Men gränsbevakningens tunga helikopters nattliga beredskap spelar ändå en väsentlig roll för skärgårdsbornas trygghet.

- Det är klart att man inte kan få ut en professionell akutvårdsenhet på varje holme, det har samhället inte råd med. Det skulle absolut vara av största vikt att den tunga helikoptern fortfarande kan rycka ut från Åbo, säger Christer Friis.

Regeringen lämnade redogörelsen för den inre säkerheten till riksdagen den 19 maj 2016. Strategin för den inre säkerheten bereds utgående från redogörelsen före utgången av året 2016.

Bevakningsflygdivisionens kommendör Antti Pesari uppskattar att man kommer att fatta konkreta beslut om flygledningens vara eller icke-vara tidigast sommaren 2017.

Turun Sanomat var först ute med nyheten om hur redogörelsen påverkar räddningshelikoptrarna i Åbo.