Hoppa till huvudinnehåll

Så använder Yle sina medel

Innehåll och tjänster totalt 364,5 miljoner euro år 2017
Innehåll och tjänster totalt 364,5 miljoner euro år 2017 Bild: Yle service,grafer,2017,ekonomi

Valuta för Yleskatten

Vårt utbud i tv, radio och på webben finansieras med Yleskatten. Den möjliggör en bred palett av program och tjänster som alla finländare kan välja bland.

Vårt utbud omfattar

 • fyra tv-kanaler: Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem och Yle Teema
 • även som HD: Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Fem HD och Yle Teema HD
 • tre kanalplatser: Yle TV1, Yle TV2 och Yle Teema & Fem
 • sex radiokanaler: Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, Yle Puhe, YleX, Yle Vega, Yle X3M
 • digitala, riksomfattande radiotjänster: Yle Mondo, Ylen Klassinen, Yle Sámi Radio
 • Yle Arenan, svenska.yle.fi och yle.fi på webben
 • mobiltjänster
 • text-tv

Yles hela utbud för 13,60 €/mån

År 2017 utgjorde Yleskatten 97,2 procent av våra intäkter, det vill säga 461,8 miljoner euro.

Yleskatten är personlig och beroende av inkomstnivån. Den är 0–163 euro beroende på inkomsten. Yleskatten är alltså maximalt 45 cent per dag, 13,60 euro per månad och 163 euro per år.

Om din skatt uppgår till till 163 euro finansierar du årligen till exempel med

 • 21 euro ett brett utbud av sport året om – här hemma och internationellt
 • 28 euro nyheter i alla kanaler i tv, radio och på webben
 • 22 euro aktualitetsprogram
 • 10 euro trygga innehåll för barn
 • 32 euro kultur- och underhållningsprogram, från sketcher till Radions symfoniorkesters konserter
 • 27 euro faktaprogram, bland annat utbildnings- och vetenskapsprogram
 • 22 euro kvalitetsdrama, serier och filmer.
  • Yles kostnader och avskrivningar tot. 468,1 miljoner euro (+5,5 milj. euro) år 2017
   Yles kostnader och avskrivningar tot. 468,1 miljoner euro (+5,5 milj. euro) år 2017 Bild: Yle grafer,Yle,2017,avdrag

   Finansiella nyckeltal 2017

   Yles styrelse godkände bokslutet för 2017 under sitt sammanträde den 21 mars 2018.
   Inom parentes finns jämförelsetal från 2016.

   Resultat och omsättning

   • Räkenskapsperiodens vinst 6,9 miljoner euro (förlust 2,9)
   • Omsättning 472,3 miljoner euro (470,9)

   Intäkter

   • Intäkter totalt 475,0 miljoner euro (473,2)
   • Yleskattens andel av de totala intäkterna 97,2 % (97,6)
   • Yleskattens nettoavkastning 461,8 miljoner euro

   Kostnader

   • Yles kostnader och avskrivningar var totalt 468,1 miljoner euro
   • Personalkostnader samt utgifter för visningsrättigheter och annan programverksamhet utgör ungefär tre fjärdedelar av Yles totala kostnader: personal 225,9 miljoner, visningsrättigheter 85,8 miljoner och övriga kostnader för programverksamhet 29,6 miljoner euro.
   • Utgifterna inom ICT-tjänster, produktionsteknik och distribution uppstår i samband med att vi producerar innehåll för finländarna. Kostnaderna för teknologi uppgick till 57,9 miljoner och för distribution 26,1 miljoner euro.
   • Vi betalar dessutom för våra lokaler och verksamhetens övriga nödvändiga funktioner. Kostnaderna för fastigheterna och lokalerna var sammanlagt 25,1 miljoner och övriga kostnader 17,7 miljoner euro.

   Yles ekonomiska effekter

   Yles verksamhet har både direkta och indirekta ekonomiska och sysselsättande effekter på den kreativa sektorn. Utöver sin egen personal sysselsätter Yle personer från tiotals olika områden, från programmakare till musiker, tonsättare, manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare.

   Samarbetet med olika aktörer och inköpen från programproduktionspartner skapar arbetstillfällen för tusentals proffs varje år. År 2017 betalade Yle frilansarvoden till cirka 5 000 personer, största delen av dem programarbetare.

   Som producent av digitala tjänster köper Yle produkter och tjänster inom ICT, såväl serverutrymme som mjukvaru- och konceptutveckling.

   Arbete för den kreativa branschen

   Yle använde ungefär 90 procent av de pengar som reserverats för programverksamheten på inhemskt innehåll.
   År 2017 använde Yle

   • 85,8 miljoner euro för upphovsrättsersättningar för inhemska program, upphovsrättsersättningar för musik, upphovsrättshonorar samt reprisersättningar. Av denna summa använde Yle 30,2 miljoner euro till program av inhemska produktionsbolag
   • 63,6 miljoner euro till inköp av tjänster från utomstående företag
   • 14,5 miljoner euro till frilansarvoden

   Läs mer om Yles ekonomi och finanser i vårt bokslut.

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.