Hoppa till huvudinnehåll

Unga ingenjörer undviker IT-jättar

Flicka använder sin smarttelefon.
Flicka använder sin smarttelefon. Bild: Picjumbo/Viktor Hanacek socialt medium

Nyutexaminerade IT-ingenjörer har redan länge sökt sig till mindre företag och det ger dem ljusare framtidsutsikter, säger Magnus Westerlund på yrkeshögskolan Arcada.

- En intressant utveckling som skett under de senaste tio åren är att unga ingenjörer har valt bort de stora firmorna, som har haft stora problem att ställa om sig vad beträffar digitalisering, säger Westerlund som ansvarar för IT-ingenjörsutbildningen på Arcada.

- Jag vill påstå att mina studenter kommer att platsa i mindre konsultföretag där man kan vara mer flexibel och där man inte väntar på att de stora förändringarna ska slå ner som en bomb.

Dystra siffror

Siffrorna över sysselsättningsläget bland ingenjörer i Finland ger inte mycket orsak till optimism. I dag finns det kring 7 000 arbetslösa ingenjörer med yrkesutbildning, och drygt 3 000 med högskoleutbildning, totalt över 10 000. I april var de arbetslösa diplomingenjörerna inom IT 485 till antalet.

Nu blir de ännu fler när Microsoft och Nokia säger upp sammanlagt över 2 000 anställda i Finland.

Anne Granat-Jukakoski på Ingenjörerna i Finland efterlyser stöd åt de uppsagda. De behöver bland annat hjälp i att starta företag och fortbildning.

- Det är oroande nyheter. Situationen är redan nu ganska svår, säger Granat-Jukakoski.

Många av de tidigare Nokiaanställda har hittat jobb men inte alla.

Studerande har ny attityd

Det kommer också de unga ingenjörerna att göra, tror Westerlund. Före en ny årskull inleder sina studier sätter han sig ner med dem för att tala om framtiden.

- De förstår realiteterna i ett tidigt stadie: att man själv måste vara aktiv och välja mindre företag, där man också syns bättre själv som arbetstagare, säger Westerlund.

Det han däremot inte ser ljust på är de större finska företagens ovilja att hålla fast vid det tekniska kunnandet. Det behövs modigare tag mot nya tider.

- Man har inte vågat sig på de förändringar som digitaliseringen har fört med sig utan nöjt sig med att förvalta det kapital man har, säger Westerlund.