Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingarnas rättsskydd är i fara

Migrationsverket
Migrationsverket Bild: Yle migrationsverket

Flyktingrådgivningens jurister har fullt upp med att hjälpa asylsökanden som vill överklaga Migrationsverkets beslut. På Flyktingrådgivningen tar man sig an de fall där den asylsökande är särskilt utsatt eller sårbar.

Nu när besluten på uppehållstillstånd börjar komma till den stora mängden asylsökande som förra hösten kom till Finland väntas också antalet överklaganden öka mycket.

- Det är viktigt att Migrationsverket utreder ordentligt och tillräckligt alla grunderna för asyl, så vi kan undvika en lång besvärsprocess, påpekar Maria Essen som är jurist på Flyktingrådgivningen.

Men det finns en fara för att det blir precis tvärtom. Migrationsverket har inte möjlighet att behandla alla de sökande på ett likvärdigt sätt, tror man på Flyktingrådgivningen. Dessutom verkar det som om besluten om uppehållstillstånd kommer att fattas med för knapphändiga fakta.

Juristen Maria Essen på Flyktingrådgivningen.
Juristen Maria Essen har märkt att behovet för rättshjälp till flyktingar har ökat. Juristen Maria Essen på Flyktingrådgivningen. Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt jurister,maria essen

Felaktiga beslut att vänta

På Migrationsverket anställde man hundratals nya överinspektörer för att klara av alla nya ansökningar för uppehållstillstånd. Samtidigt försöker myndigheterna snabba på asylprocessen, bland annat genom att korta ner intervjutiden med den enskilda asylsökaren till tre timmar.

- Det finns nog risker förstås, speciellt om besluten fattas av sådana överinspektörer som inte har så mycket erfarenhet ännu eller om sådan landinformation används som inte är aktuell. Så visst finns det en risk att en större andel beslut kommer att vara felaktiga och som sedan måste överklagas, säger Maria Essen.

På Migrationsverket har man försökt göra behandlingsprocessen av ansökningar på uppehållstillstånd effektivare. Juristen Maria Essen ser många faror i detta.

- Alla de nyanställda kanske inte har tillräckligt med kunskap för att besluta om dessa ärenden. Samtidigt försöker man korta ner på asylintervjuerna. Det finns en risk för att alla inte får en rättvis behandling.

På Flyktingrådgivningen påpekar man att tre timmar inte räcker för att gå igenom alla grunder för asyl. Detta kan föra med sig felaktiga beslut som sedan överklagas.

- Den här överklagningsprocessen är alltid skriftlig och den asylsökande behöver en jurist för att kunna överklaga. Problemet för tillfället är att det inte finns tillräckligt med jurister som kan flyktingrätt och det kan vara svårt för en flykting att hitta ett rättsbiträde, förklarar Essen.

Planer på att förkorta asylförfarandet

Samtidigt planerar regeringen att förkorta besvärstiden på Migrationsverkets beslut och begränsa rätten till rättshjälp för de asylsökande. Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagens utskott. På Flyktingrådgivningen ser man inget bra i det här förslaget. Juristen Maria Essen betonar att det skulle försämra individens rättsskydd.

- Detta kan leda till att en asylsökande inte har tid att hitta en jurist som kan hjälpa i besvärsprocessen.

Det finns en uppenbar risk att rättsskyddet för de asylsökande försämras om den enskilda asylsökandens rätt att använda juridiskt biträde begränsas. Det kan också medföra att Migrationsverket inte i tillräcklig utsträckning utreder den enskilda asylsökandens omständigheter.

- Vi är väldigt oroliga för det här. Om myndigheten inte utreder tillräckligt eller om individen inte har möjlighet att överklaga kan vi hitta oss i en sådan situation i Finland att en individ går igenom hela processen utan att bli identifierad som en utsatt person eller som en person som är i behov av internationellt skydd, säger Maria Essen, jurist på Flyktingrådgivningen.