Hoppa till huvudinnehåll

Handelsavtal stöter på motstånd - protester på många orter

Demonstration mot Prihande i Helsingfors
År 2014 demonstrerades det också i Helsingfors mot avtalen. Demonstration mot Prihande i Helsingfors Bild: Pekka Palmgren/Yle ttip,demonstration

En demonstration ordnades i dag i Helsingfors mot de handels- och investeringsavtal som EU förhandlar om. Också i Tammerfors och Joensuu hölls demonstrationer.

En av de frågor som väcker kritik mot det transatlantiska frihandelsavtalet TTIP är huruvida USA kommer att godkänna EU:s syn på konsumentskydd. Man befarar att USA vill exportera bland annat genmodifierad mat och hormonbehandlat kött till Europa.

EU har en rätt låg tröskel för att förbjuda eventuellt skadliga ämnen och produkter medan USA vill få godkännande för sina betydligt mer tillåtande regler mer tillåtande regler.

Reglerna för kemikalier i kosmetiska produkter är också olika. EU förbjuder över 1 300 kemiska substanser medan bara ett tiotal är förbjudna i USA.

Investeringsskyddet en svår fråga

Kritikerna befarar också att mekanismen för att lösa tvister inom TTIP inte blir tillräckligt genomskinlig, och man efterlyser regler som ser till att ett investeringsskydd inte inkräktar på staters demokratiska beslutsfattande eller fackliga rättigheter.

I USA är man van vid att det i handelsavtal ingår klausuler om att företag kan stämma myndigheter vid ett skiljedomsförfarande i stället för att tillämpa nationella domstolar i syfte att få skadestånd och ersättningar.

USA:s förfarande stöter på motstånd i Europa.

Det finns en risk för att företag kommer att kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut om till exempel viktiga bestämmelser om livsmedelssäkerhet och kemikalieanvändning. Investeringsskyddet befaras också kunna hämma staters förmåga att stifta nya lagar.

TTIP har stötts och blötts

Syftet med TTIP-avtalet sägs vara att skapa världens största frihandelsområde.

Om TTIP-avtalet genomförs kommer det att påverka 800 miljoner människor i Europa och USA, och ungefär två tredjedelar av de rikaste länderna i världen. Målet är att underlätta export, import och investeringar på en transnationell marknad.

Obama gjorde reklam för avtalet i Tyskland

Då USA:s president Barack Obama nyligen besökte Tyskland gjorde han samtidigt reklam för avtalet.

– Jag vill göra en sak helt klar för alla. TTIP kommer inte att försämra några standarder. I stället kommer arbetsskyddet, konsumentskyddet och miljöskyddet att förbättras, sade Obama.

Inför Obamas besök protesterade omkring 30 000 mänskor mot avtalet. Över hälften av tyskarna säger nej till TTIP, visar opinionsmätningar.

EU-parlamentariker Anneli Jäätteenmäki: Som något ur Pravda

EU-parlamentarikern Anneli Jäätteenmäki (C) välkomnade nyligen de TTIP-dokument som läckts ut. Enligt henne gav de efterlängtad information om förhandlingarna. Hon konstaterar i sin blogg att USA riktar hårda påtryckningar mot EU bland annat genom att hota att försvåra den europeiska exporten av bilar till USA om amerikanska lantbruksprodukter inte släpps in på den europeiska marknaden.

Jäätteenmäki anser att kommissionen måste värna om både den rena maten och bilindustrin.

USA:s ståndpunkter har länge hållits hemliga för den breda publiken. Enligt Jäätteenmäki har kommissionens meddelanden om förhandlingarna varit som något man läser ur kommunisttidningen Pravda: Det försäkras att allt är bra och att kommissionen skyddar det europeiska sättet att leva. Samtidigt har man anat att allt inte är som det ska.

Jäätteenmäki tror att EU och USA är alltför oeniga för att kunna enas om ett avtal före utgången av 2016 som det var tänkt.

Det är elva organisationer som ordnar fredagens demonstrationer i Helsingfors, bland dem TTIP-nätverket och miljöorganisationen Greenpeace.