Hoppa till huvudinnehåll

Sex regionkök lagar maten i Korsholm

Skolmat
Skolmat. Skolmat Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola

Korsholms kommun går in för en mellanmodell när det gäller köksfunktionerna i kommunen.

Solf, Kvevlax, Norra Korsholm, Replot, Helsingby/Toby och Smedsby skolkök blir regionkök som både ska tillverka och servera maten. Den lösningen är bäst för Korsholm, ansåg utvecklingssektionen i Korsholm som beslöt om saken på torsdagen.

Det här innebär att tillverkningsköken vid skolorna i Kuni-Vassor, Hankmo, Veikars, Petsmo, Norra Vallgrund och Tölby-Vikby blir utdelningskök.

Utdelningsköken i Tuovilan koulu, Smedsby-Böle skola och Keskuskoulu bibehålls.

Inbesparingarna beräknas bli drygt 233 000 euro per år.

Utvecklingssektionen föreslår för kommunstyrelsen att detta alternativ tas i beaktande i de framtida investeringarna.

Andra alternativ hade varit att mattillverkningen skulle koncentreras till ett enda stort centralkök, eller att allt forsätter enligt nuläge. Ett alternativ handlade om att mattillverkningen styrs till regionkök och nuvarande tillverkningskök ändras till utdelningskök.

Läs också