Hoppa till huvudinnehåll

Skarven är inte bra för Östersjön

Skarvar njuter i solen
Skarvar njuter i solen Bild: YLE/Patrik Enlund majsagrundet

De förändringar i miljön som skarven förorsakar i Östersjön påminner om de skador som människan förorsakar. Till de skadorna hör övergödning och en minskning av rovfiskar. Det visar en färsk doktorsavhandling vid Åbo universitet.

Det är Karine Gagnon från Kanada som undersökt vilken inverkan skarven har på havsmiljön. Tillsvidare finns det få liknande undersökningar.

Gagnon disputerar för doktorsgraden den 3 juni.

Enligt Karine Gagnons avhandling bidrar både människan och skarven till övergödningen och minskningen av rovfiskar i Östersjön.

I korthet handlar det om att trådalger tar över istället för bandalger och blåstång i närheten av sådana holmar där skarvarna häckar. Både blåstången och bandtången är viktiga för många ryggradslösa djur och fiskar. Om bandalgerna och blåstången minskar lider den lokala artrikedomen.

Ser man till hela Östersjön avlägsnar skarvarna näringsämnen ur havet genom att koncentrera näringsämnena till holmarna där de häckar. En del av näringsämnena avdunstar, andra samlas i jordmånen. Inom en radie på fem kilometer från häckningsholmarna kan näringshalterna ändå bidra till att trådalgerna ökar.

Avhandlingen finns publicerad i elektronisk form här.

29.5.2016 kl. 14.30: Texten har uppdaterats med några kompletteringar och en länk till doktorsavhandlingen.