Hoppa till huvudinnehåll

Vårdjättar är intresserade av Jakobstad

Äldre person i rullstol.
Arkivbild. Äldre person i rullstol. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund äldreomsorg,carl och carolina

De två senaste åren har allt fler bolag i vårdbranschen intresserat sig för Jakobstadsregionen. Social-och hälsovårdsverket kontaktas allt oftare av företag som vill ta över delar av verksamheten. Esperi Care är det senaste exemplet.

Bröd Esperi Care är en av de stora i branschen i landet och företaget har reserverat en tomt och planerar att bygga ett effektiverat serviceboende med ett trettiotal platser. Boendet kunde stå klart redan våren 2017.

Bygga eget eller handla upp platser

Stadens serviceboendeenhet, avdelning 3 vid Björkbacka, stängs senast i början av september och efter det väntar elementhus för de boende tills en ny enhet byggs. Enligt social- och hälsovårdsnämndens beslut skall staden bygga nytt i egen regi och planeringspengar finns, 150 000 euro, för det här året.

Det är däremot oklart om det kommer några byggpengar i nästa års budget. Alternativet med upphandling har aktualiserats via Esperi Cares intresse för Jakobstad.

Tekniska verkets chef, Rune Hagström vill gärna ha ett besked i ett tidigt skede för att undvika ett läge där man planerar något för dyra pengar som sedan aldrig förverkligas.

- Vi måste anpassa ekonomin till det vi har råd med, renoveringen av Ristikari skola för språkbadets behov är prioriterad , säger stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP).

Esperi Care har tomtreservering till årskiftet

Social- och hälsovårdsverkets ledande tjänstemän diskuterade i tisdags med representanter för Esperi Care om en eventuell satsning i Jakobstad. Mötet ordnades strax innan tekniska nämnden reserverade en tomt åt företaget.

- Det som var tilltalande var att de själva tar risken med bygget, de bekostar bygget och det går väldigt snabbt. Det står klart våren 2017, säger chefen för äldreomsorgen Pirjo Knif.

- Dygnspriserna var kanske 20-30 euro billigare per dygn än våra priser och nu står vi här och det gäller att gå igenom om det här är en verklig möjlighet eller inte.

Ifall det går så att staden ändrar sig och går in för en upphandling av den service som avdelning 3 vid Björkbacka erbjuder berörs inte personalen enligt Pirjo Knif.

- Personalen kan omplaceras till andra uppgifter och befattningar, vi har behov av vikarier hela tiden.

Hur går det med små, lokala äldreboenden?

De stora jättarna på vårdområdet har stora pengar att röra sig med och i fallet Esperi Care ägs det av riskkapitalbolaget CapMan, pensionsbolaget Etera och företagets ledning. Företaget har tusentals anställda på olika håll i landet och flera hundra miljoner euro kommer att satsas på expansion. Vad händer med små, lokala enheter i upphandlingsskeden när David går mot Goljat.

- När man offertupphandlar så sätter man också kvalitetskriterier, det är hemskt viktigt med kvalitet och kvalitetsnivå, mindre aktörer har möjlighet att vara med på den sidan, säger direktören för social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, Pia Vähäkangas.

- Det finns risker att de större har mer kostnadseffektiva helheter men ur de boendes synvinkel är det viktigt hur omgivningen och utrymmena ser ut och hur man bemöter klienter och liknande.

- Personligen tycker jag det är bra om det finns många aktörer för det ger valmöjligheter, speciellt om servicesedlarna utvecklas.

- Jag har nog föredragit egen verksamhet eftersom det är lättare att styra den, erfarenheten av köptjänster är att de är ganska styva i ett läge när strukturförändringarna är stora, säger å sin sida Pirjo Knif.

Vem äger Esperi Care?

Esperi Care utgår från Finlands Röda Kors affärsenheter som såldes och ägarna är nu riskkapitalbolaget CapMan, pensionsbolaget Etera och ledningen för Esperi Care. CapMan är den största delägaren.

Andra företag som verkar i vårdsektorn har anklagats för att undvika skatt eller minska sin skatt i Finland genom skatteparadisarrangemang men har tagit till sig den kritiken, det här gäller till exempel Attendo och Mehiläinen.

Pär Stenbäck, bland annat tidigare SFP-ordförande och utrikesminister är också styrelsemedlem i Esperi Care och säger att dylika skattearrangemang inte gäller för Esperi.

- Vi är ett helt normalt finländskt bolag och det har aldrig varit aktuellt med något liknande som i Attendo och Mehiläinen, säger Pär Stenbäck.

- Esperi Care är registrerat enbart i Finland, men alltså vad ägarna har för bindningar vet jag inte, CapMan är den huvudsakliga ägaren, du måste fråga dom i så fall.

- Jag kan inte kommentera på ägarnas vägnar.

Markus Sjöholm är styrelseordförande i Esperi Care. Han representerar riskkapitalbolaget CapMan i Esperi Care.

- Vi betalar skatt i Finland, säger Sjöholm.

Har den största ägaren CapMan någonting med skatteparadiset Guernsey att göra?

- Alltså, det spelar ingen roll, om de största investerarna är från Finland så kan det inte spela nån roll, så är det.

- Här är ingenting fuffens på gång, vi är ett starkt växande bolag.