Hoppa till huvudinnehåll

Fermion i Hangö växer då hela världen käkar mer mediciner

Fermion i Hangö.
Den nya fabriksbyggnaden blir 6 000 kvadratmeter stor och är färdig för bruk 2018. Fermion i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,Fermion Oy,läkemedelsindustri

Läkemedelsföretaget Fermion i Hangö satsar stort inför framtiden. Konsumtionen av mediciner ökar i hela världen.

Fermions ägare Orion testar som bäst ett läkemedel mot prostatacancer. Det kunde tillverkas i Hangö.

Medicinerna ökar i världen

Läkemedelsmarknaden växer stadigt i världen. Den är fortfarande störst i USA, men växer starkt både i Indien och i Kina.

- Genom att specialisera oss på specialläkemedel och -tekniker kan vi hänga med i konkurrensen, konstaterar Martti Mikkola. Han är platschef på läkemedelsfabriken som ligger invid riksväg 25 en bit utanför Hangö.

Martti Mikkola, platschef Fermion i Hangö.
Platschef Martti Mikkola. Martti Mikkola, platschef Fermion i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,martti mikkola,Fermion Oy

Nya läkemedel kan tillverkas i Hangö

För tillfället tillverkas 15 läkemedelssubstanser i Fermions fabrik i Hangö. Orion håller som bäst på och utvecklar flera olika produkter där de verksamma läkemedelssubstanserna är tänkta att tillverkas i Hangö.

Bland annat testas ett läkemedel mot prostatacancer och ett läkemedel mot Parkinson är troligtvis på kommande om utvecklingsresultaten är positiva, säger Martti Mikkola.

- Vi har kommit längst med läkemedlet mot prostatacancer och om det lyckas innebär det en ljus framtid för Fermions fabrik i Hangö.

Samtidigt påpekar Mikkola att det handlar om en högriskbusiness där det inte finns några garantier.

- Men vi tror på det här och bland annat därför investerar vi och bygger nytt.

Från 50 till 170 anställda

Martti Mikkola kom till Fermion år 1985. Då fanns det 50 anställda som jobbade i en fabriksbyggnad i två våningar byggd på 70-talet.

Fermions laboratorium i Hangö.
Produkternas kvalitet kontrolleras i laboratoriet. Fermions laboratorium i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy,Laboratorium

I dag har den Orionägda fabriken 170 anställda i Hangö och antalet fabriksbyggnader är tre. Den fjärde fabriken kommer att vara klar för produktion år 2018.

- Fermion och Orion har satsat mycket på enheten i Hangö de senaste 30 åren, konstaterar Mikkola nöjt.

Automatiserad process

I den tredje fabriksbyggnaden som byggdes år 2001 syns det inte till många mänskor. I kontrollrummet på fjärde våningen sitter tre processkötare per skift och övervakar att automatiken fungerar som den ska, men i övrigt är det tekniken som sköter jobbet i den sex våningar höga byggnaden.

Processkötare Kenneth Kvick på Fermion i Hangö.
Processkötare Kenneth Kvick kontrollerar automatiken. Processkötare Kenneth Kvick på Fermion i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,kenneth kvick,Fermion Oy,läkemedelsindustri,industri

Fermion tillverkar läkemedel, det vill säga de ämnen som är verksamma i mediciner. Läkemedlen säljs sedan vidare till andra företag som tillverkar själva medicinerna.

En tredjedel stannar i landet

I Fermions fabriksenhet tre slutbehandlas produkten med hjälp av komplicerade kemiska processer. Läkemedelssubstanserna doceras och tvättas sedan i en centrifug. Efter det töms produkterna i materialvagnar och transporteras till en tork. Sedan mals och blandas produkten för att till sist förpackas och föras vidare till kunderna.

Fermion i Hangö. materialvagnar som transporterar läkemedel.
Materialvagnar som transporterar läkemedelsprodukterna till torken. Fermion i Hangö. materialvagnar som transporterar läkemedel. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,Fermion Oy,läkemedelsindustri

Ungefär en tredjedel av produkterna går till moderbolaget Orion, en tredjedel säljs till Europa och en tredjedel till USA. Den sista tio procenten fördelas sedan över resten av världen.

Lönsam satsning

Fermion har satsat på automatisering sedan 1980-talet för att produktionen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Det är en satsning som hittills har varit lönsam och Fermion har hela tiden lyckats göra ett positivt resultat, säger Martti Mikkola.

- Utan nya investeringar blir tekniken gammal och på längre sikt skulle det innebära att produktionen flyttar bort från Hangö.

Blandare på Fermions fabrik i Hangö.
Här blandas produkten och homogeniseras. Blandare på Fermions fabrik i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,Fermion Oy,läkemedelsindustri

Ny fabrik om två år

Alldeles intill enhet tre finns ett stort hål i marken. Det är här den splitternya fabriksbyggnaden på 6 000 kvadratmeter ska stå färdig hösten 2017. Efter det följer en testperiod och förhoppningsvis är fabriken klar att tas i bruk följande år.

Fermions nybygge i Hangö.
Hösten 2017 ska den nya byggnaden stå klar. Fermions nybygge i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy,bygge,grävmaskiner

Investeringen är värd över 30 miljoner euro, säger Kim Nylund som är chef för investeringsprojektet.

- Det är ett utmanande projekt. Byggnaden blir full av invecklad teknik och allt måste fungera då fabriken tas i bruk. Vi har inte råd att ta några risker utan allt måste fungera enligt planerna.

Kim Nylund, chef för investeringsprojekt vid Fermion i Hangö.
Kim Nylund är chef för investeringsprojektet. Kim Nylund, chef för investeringsprojekt vid Fermion i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy,kim nylund

Säkrare för de anställda

I den nya fabriken kommer all produktion att vara långt automatiserad och den kemiska hanteringen helt sluten, förklarar Martti Mikkola.

- Kvalitetskontrollen kommer att vara betydligt bättre och produktionen blir mycket kostnadseffektivare. Det innebär också att de anställda är betydligt bättre skyddade mot kemikalierna.

Det gamla ger plats för det nya

Den totala produktionskapaciteten per år ska öka med 50 procent, från nuvarande 200 ton läkemedel till 300 ton. Antalet anställda kommer ändå inte att bli fler eftersom automatiseringen ökar.

Fermions äldsta fabriksbyggnad i Hangö.
Den första fabriksbyggnaden är från 70-talet. Fermions äldsta fabriksbyggnad i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy

Meningen är att produktionen i den första fabriksbyggnaden från 70-talet så småningom ska köras ned.

- När det sker beror på tidtabellen för den nya fabriken och förstås på hur produktionssituationen ser ut just då, säger Kim Nylund.

Tävling med Asien

Fermions främsta konkurrenter finns sedan tio år tillbaka i Asien, säger Martti Mikkola.

- Frågan är hur snabbt konkurrensen i Asien växer och hur snabbt företagen där utvecklas.

Därför gäller det att investera och göra produktionen i Finland så billig som möjligt. Att tillverka läkemedelssubstanser är en lång kemisk process och Fermion har valt att outsourca början av den processen.

Däremot sköter företaget slutproduktionen själv för att försäkra sig om en så effektiv och säker process som möjligt, säger Mikkola.

- På det sättet kan vi hålla en bra nivå på kvaliteten och driftssäkerheten.

Transportrör på Fermion i Hangö.
En stor del av produkterna transporteras längs med rör i Fermion. Transportrör på Fermion i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,Fermion Oy,läkemedelsindustri,industri