Hoppa till huvudinnehåll

Äldre vill ha mera sällskap men känner sig trygga

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma. Bild: Yle/Sofi Nordmyr dam,hemvårdshjälp,åldringar,äldreomsorg

Äldre som bor hemma är allt för mycket ensamma. Men om någonting händer får de snabbt hjälp, visar en undersökning som institutet för hälsa och välfärd THL har gjort.

Var tredje klient inom hemvården berättar att de är mycket ensamma trots att de inte skulle vilja det.

- Majoriteten av klienterna berättar att det skulle finnas utrymme för nya mänskliga relationer i deras liv, säger specialforskaren Hanna Alastalo vid THL, en av dem som gjort undersökningen.

Två tredjedelar av de svarande säger att skötarna inte alltid har tillräckligt med tid för dem och en stor del känner också att de inte får vara ute tillräckligt.

De äldre personer som får heldygnsvård känner sig inte alls lika ensamma som de som får hemvård.

Trygga i hemmet

De äldre som bor hemma känner ändå att de får hjälp snabbt, om de skulle behöva det. Nio av tio klienter inom hemvården bedömer att de snabbt får hjälp i akuta situationer.

THL har frågat både klienter och anhöriga, och intressant nog är de äldres bedömningar av vården, maten och möjligheterna att vistas utomhus betydligt positivare än de anhörigas.

Totalt svarade 2 940 klienter, 2 340 anhöriga och 8 650 egenvårdare på THL:s enkät som gjordes i fjol. Enkäten är en del av datainsamlingen för regeringens spetsprojekt för att utveckla och förbättra hem- och närståendevården.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes