Hoppa till huvudinnehåll

Flygekorre ändrar gravgårdsplaner i Pedersöre

Prydnadsänglar på gravsten
Arkivbild. Prydnadsänglar på gravsten Bild: Mikael Crawford/Yle Gravplats,Gravsten,begravningsplatser,näse begravningsplats,församlingar,kristendom

Flygekorre finns i den gamla blandskogen vid Esse gravgård. Nu måste ekorren tas i beaktande när gravgården ska utvidgas.

Det behövs fler gravplatser i Esse, men hur Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter ska kunna förstora gravgården är oklart. Flygekorren huserar i barrblandskogen och den är skyddad i lag.

Det är i blandskogen utmed vägen flygekorren har rast- och förökningsplatser och det området bör lämnas utanför den förstorade gravgården, föreslår Pedersöres miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen för miljövårdsnämnden.

Naturvårdslagen ändrades den 15 april och numera är det markägaren som har ansvar för att flygekorrens rast- och förökningsplatser inte förstörs vid skogsavverkning. Tidigare var det NTM-centralerna som fattade besluten om skogsbearbetning.

Spår av flygekorre

Vid inventeringen nu i vår hittades spår av flygekorre på ett fem hektar stort område med ett kärnområde på en hektar.

- Delar av området bör sparas, säger Mattias Kanckos som gjort inventeringen.

En avgränsning av skyddsområdet bör göras i terrängen i samband med att gravgården utvidgas och skog avverkas.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har redan valt entreprenör för gravgårdsutvidgningen, säger chefen för begravningsväsendet Marianne Bränn.

- Nu får vi göra planer som beaktar även flygekorren.

Så fort planeringen av den förstorade gravgården är klar kommer ritningarna att sättas ut till allmänt påseende.