Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Ojämlikhet och korruption gör det svårt för Brasiliens fattiga

Mikael Wigell, äldre forskare, Finlands utrikespolitiska institut
Mikael Wigell, äldre forskare, Finlands utrikespolitiska institut Bild: Finlands utrikespolitiska institut mikael wigell

Brasilien är ett ojämlikt land och alla är inte lika inför lagen. Men trots korruption och maktmissbruk finns det hopp, anser äldre forskaren vid Finlands utrikespolitiska institut, Mikael Wigell, eftersom myndigheterna nu på ett övertygande sätt tar itu med problemen.

Mikael Wigell anser att rättsstaten fungerar ojämnt i det väldiga landet, men att läget successivt håller på att förbättras på längre sikt. Och läget är inte så dåligt som i många andra länder i Latinamerika och nämner Venezuela som ett färskt exempel.

Grundläggande mänskliga rättigheter finns

- Man måste komma ihåg att ingen ifrågasätter de grundläggande mänskliga rättigheterna i Brasilien. Det råder åsiktsfrihet och pressfrihet och alla har frihet och rättighet att ställa upp i demokratiska val, säger Mikael Wigell.

Det största problemet är bristen på jämlikhet där maktposition och pengar i stor utsträckning avgör hur man blir behandlad.

- De fattiga har svårt att hävda sig i det systemet eftersom det i så stor utsträckning grundar sig på korruption, säger Wigell.

OS har skapat problem

Förberedelserna inför OS i sommar har gjort att problemen har blivit extra tydliga. Invånarna har fördrivits från bostadsområden, som stod i vägen för stadionbyggen, och folk har varken fått ersättningar, som de skulle ha haft rätt till, eller anvisats nya bostäder.

Samtidigt har byggherrar och politiker kunnat sko sig på byggena och korruptionsundersökningen pågår i samband med flera projekt.

Inrikespolitiskt kaos.

Molnen ligger lågt över inrikespolitiken i Brasilien. Den suspenderade presidenten hotas av riksrätt, korruptionen är omfattande och den politiska ledningen hämmas av en skoningslös maktkamp kantad av skandaler.

Politiker och näringslivets höjdare kommer inte undan sådär bara

Men häri ligger också ett frö till optimism anser Mikael Wigell eftersom korruptionsundersökningarna nu genomförs med stor beslutsamhet.

- Domstolsväsendet har visat att det kan agera kraftfullt och oberoende trots att vissa politiker har försökt stoppa de pågående korruptionsundersökningarna, säger Mikael Wigell.

- Politikerna och de höga ledarna inom näringslivet kommer inte undan sådär bara.

Starka domare backas upp av folket

Korruptionsundersökningarna går vidare och domarna har visat att de är tillräckligt starka och vågar driva igenom dem trots motstånd. Talrika demonstrationer och opinionsundersökningar visar att domarna har folkets starka stöd.

- Trots att den usla ekonomin kommer att lida ännu mera av att korruptionsundersökningarna kommer att pågå och i förlängningen kommer att medföra ytterligare åtstramningar, så föredrar brasilianarna att man går vidare, för att det är nödvändigt för landets framtid, säger Mikael Wigell.

Nytt blod i politiken

Trots landets dåliga ekonomi, växande samhällsklyftor och hotande åtstramningspolitik kan det faktum att Brasilien nu tar tag i korruptionen leda till att det kommer nytt blod i det politiska livet. Och det kan ge kraft att ta itu med de stora strukturella reformer som krävs.

- På sikt finns det fog för optimism, för det finns en enorm potential i Brasiliens ekonomi med en jättestor marknad, moderna produktionsmetoder inom många områden så det finns nog potential att växa, säger Mikael Wigell, äldre forskare vid Finlands utrikespolitiska institut.

Läs mera:

Polisvåldet är vardagsmat i Brasilien

Brasilien står värd för de olympiska spelen i sommar och förberedelserna är intensiva. Bostadsområden för de fattiga har jämnats med marken, demonstrationer och protester slås ner med hård hand. Polisvåldet har blivit vardagsmat. Mänskorättsorganisationen Amnesty International slår larm och menar att myndigheterna verkar strunta i de mänskliga rättigheterna.