Hoppa till huvudinnehåll

Karleby går över 500 miljoner i skulder

Här röstade Karleby stadsfullmäktige för två veckor sedan. På måndag görs valet om.
Bilden från stadsdirektörsvalet i Karleby. Här röstade Karleby stadsfullmäktige för två veckor sedan. På måndag görs valet om. Bild: Juha Kemppainen / Yle Karleby,fullmäktigeförsamlingar,stadsdirektörsval

Karleby måste spara och av flera skäl, skriver stadens ekonomidirektör Jari Saarinen. Orsak nummer ett. Stadskoncernens sammanlagda skulder går över en halv miljard i år.

Karleby stads ekonomi kommer att försvagas ytterligare och resultatet är dåligt, skriver ekonomidirektör Jari Saarinen till stadsstyrelsen. Lånen ökar och tidigare överskott krymper.

Förhandsprognosen för i år är att staden gör ett underskott på 5,3 miljoner. Minimikravet för en stad av Karlebys storlek borde vara ett resultat som är 20 miljoner bättre, skriver Saarinen.

Från kommunförbundet kommer ytterligare dåliga nyheter. Skatteprognosen visar att staden tappar tre till fyra miljoner. Stadens egen prognos är mera optimistisk.

Flera skäl att spara

Jari Saarinen manar nu till sparåtgärder och strukturförändringar. För stadsstyrelsen presenterar Saarinen nio skäl till att vidta åtgärder. Högst på listan är skuldsättningen. I år går skulderna över halv miljard euro.

Med skulderna följer en ränterisk på 10-tals miljoner euro som slår till när ekonomin återhämtar sig och räntorna stiger. Och så fortsätter den dystra läsningen. Karleby har den högsta skattegraden av landets landskapscentrum.

Staden äger fastigheter som står tomma eller är olämpliga och underhållet är eftersatt. Renoveringsskulden ökar.

Någon hjälp får staden inte av de viktigaste koncernbolagen. Resultatet är antingen på minus eller nära noll. Lägg till att preliminära siffror för vårdreformen pekar på ett sparbehov på flera miljoner.

Saarinen avslutar sin dystra niopunktslista med att konstatera att Karleby uppfyller tre av fyra kriterier för att bli kriskommun.

Det lyser röda lampor för lån per invånare, den relativa skuldsättningen och skatteprocenten, och det syns ingen vändning till det bättre, skriver Saarinen.

Efter behandling i stadsstyrelsen går delårsrapporten till fullmäktige.

Läs också