Hoppa till huvudinnehåll

Polishäktena med sina fönsterlösa celler kan förbjudas

Celler i det nya polishäktet i Jakobstad.
Arkivbild. Celler i det nya polishäktet i Jakobstad. Bild: Yle/Carl-Magnus Långkvist polishäkte

Polishäkten beskrivs som trånga, hemska och ohumana i jämförelse med fängelser. Ändå kan misstänkta personer vara häktade i upp till en månad medan polisen gör förundersökningen. Ett lagförslag som bereds som bäst kan ändra på saken.

Justitieministeriet bereder som bäst ett lagförslag om att polishäktena ska förbjudas helt inom tio år. Redan nästa år kan den tillåtna maximitiden i ett polishäkte sänkas till en vecka från de nuvarande fyra veckorna. Regeringen väntas lägga fram propositionen till riksdagen i höst.

Fängelserna är humana på ett helt annat sätt― Dan Frände, professor i straff- och processrätt

På måndagen berättade svenska kärnkraftsaktivister om ohuman behandling i polishäktet i Brahestad för Yle Nyheter. En aktivist berättar till exempel att hon tvingats gå naken från duschen till sin cell med endast en handhandduk som skydd.

Aktivisterna hade deltagit i en våldsam demonstration mot Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. Polisledningen i Brahestad hade inte hört om problemen och bekräftar inte uppgifterna för Yle Nyheter.

“Ingen vill sitta länge i ett finskt polishäkte”

Som bäst är ungefär 80 personer häktade av polisen i Finland, uppger Justitieministeriet. Häktningen ska bara pågå så länge den är till nytta för förundersökningen, till exempel under förhör. Det är förbjudet att förvara människor i häktet utan orsak.

Enligt Dan Frände som är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet är det ovanligt att man behöver ha de misstänkta i polishäkte längre än två-tre dagar.

- Polishäktena är hemska ställen. Cellerna är små och den häktade har ingen kontakt med andra människor. Fängelserna är humana på ett helt annat sätt. Ingen vill sitta länge i ett polishäkte i Finland, säger Dan Frände.

Internationell kritik

Finland är det enda landet i Norden som använder polishäkten och den planerade förändringen är en direkt följd av internationell kritik. Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling (CPT) har prickat Finland för att hålla misstänkta i polishäkte för länge.

CPT anser också att det är bristfälligt att den finska polisen både förhör den misstänkta och ansvarar för hens förhållanden i häktet.

- Det kan uppstå en risk för att polisen pressar den häktade människan, säger Ulla Mohell som är regeringsråd vid Justitieministeriet.

Också riksdagens justitieombudsman har förhållit sig kritiskt.

Häktena är ett gammalt problem

Förslagen till förändringar kom upp i ett betänkande i mitten av februari 2016. Planen är att regeringen ska lägga fram ett lagförslag till riksdagen i höst.

- Häktena är faktiskt problematiska ur ett människorättsperspektiv. Det är inte många länder som har samma praxis som vi har, säger Mohell.

- Vi har haft det här problemet länge. Det beror på att avstånden är långa. Det är lättare för polisen att förhöra de häktade människorna då de finns i närheten, säger Mohell.

I Sverige och Norge som också är geografiskt stora länder har man byggt upp systemen på ett annat sätt. Där finns fler instanser inhysta i samma byggnad.

Läs också