Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg tar hjälp av Novia för att utveckla staden

Huvudingången till Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.
Expertisen inom Yrkeshögskolan Novia ska utnyttjas för att utveckla staden. Huvudingången till Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Bild: Yle/Nicole Hjelt Yrkeshögskolan Novia,Raseborg

Yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stad knöt i måndags (30.5) ett samarbetsavtal. Syftet är att Raseborg tillsammans med yrkeshögskolan tillsammans ska jobba med utvecklingsmål och gemensamma projekt.

Avtalet ersätter intentionsavtalet från maj 2007. Det förra avtalet var snarare en avsiktsförklaring medan det nya avtalet är konkretare, förklarar Yrkeshögskolan Novias rektor och vd Örjan Andersson.

Rektor/VD Örjan Andersson vid Yrkeshögskolan Novia.
Rektor Örjan Andersson säger att det finns ett behov att ett ökat samarbete mellan staden och yrkeshögskolan. Rektor/VD Örjan Andersson vid Yrkeshögskolan Novia. Bild: Yle/Nicole Hjelt örjan andersson,rektorer,verkställande direktör,Yrkeshögskolan Novia

- I och med det här samarbetsavtalet uttalar vi uttryckligen att vi jobbar för att skapa gemensamma projekt. För att kunna skapa dem så behöver vi ha en mekanism som systematiskt identifierar de utvecklingsbehov som finns. Därför kör vi igång med en arbetsgrupp som möts regelbundet, berättar Andersson.

Raseborg föregångare

Arbetsgruppen har representanter från staden och Novia och kommer att träffas regelbundet för att identifiera de utvecklingsbehov som finns inom staden.

Fastän det finns motsvarande projekt i till exempel Vasa och Jakobstad så är Raseborg en föregångare med att ha en tillsatt arbetsgrupp som ser över intressena.

- Det är ett steg framåt som vi tar först i Raseborg och som kan få efterföljare på andra håll, säger Andersson.

Drar nytta av varandra ekonomiskt

Novia och Raseborg förde diskussioner under vårvintern och snart kunde man konstatera att det fanns ett behov av ett organiserat samarbete.

- Vi har ett ömsesidigt intresse att tillsammans göra något för att stärka stadens konkurrenskraft och även Noviaenheten i Raseborgs attraktivitet, synlighet och konkurrenskraft, förklarar Andersson.

Avsikten är att vi ska kunna få in så mycket resurser som möjligt utifrån. Dels pengar men även kompetens för att göra bra utvecklingsinsatser och få en bra genomslagskraft.

Staden och yrkeshögskolan kan dra nytta av varandra till exempel när det handlar om den externa finansieringen. Det finns pengar som staden kan ansöka om men inte utbilningsenheten och vice versa, på det här sättet samlar man in gemensamma pengar till projekt.

- Avsikten är att vi ska kunna få in så mycket resurser som möjligt utifrån. Dels pengar men även kompetens för att göra bra utvecklingsinsatser och få en bra genomslagskraft, säger Andersson.

Kompetens utomlandsifrån

När det gäller den expertis som Yrkeshögskolan Novia kan bidra med så kan det handla om studerande som involveras i ett projekt, men det kan också röra sig om den kompetens som finns bland personalen eller till och med vid andra yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

- Vi har redan i dag en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet här i Raseborg, och så vi har en stor vana att jobba med EU-finansiering och ansökningar. Där tror jag att vi kan komma med ett kunnande och vara med och bygga upp utvecklingsprojekt där kan vi ta in vilken expertis som helst, till och med internationell sådan, förklarar Andersson.

Novia har kring 4 000 studerande och en personalstyrka på ungefär 300 personer. Yrkeshögskolan har förutom i Raseborg också campus i Jakobstad och Åbo och två stycken i Vasa.

Ett halvt dussin lyckade projekt i bagaget

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg har redan sedan tidigare positiv erfarenhet av projekt tillsammans med staden.

Utbildningen i bioekonomi har då samarbetat med Raseborgs miljöbyrå, berättar Wilhelm Fortelius, prorektor och chef för forskning och utveckling.

- Initiativet och frågeställningen har kommit från staden och så har vi tillsammans utvecklat en idé och en ansökan om extern finansiering. Så har projekten genomförts med hjälp av vår expertis och Raseborgs tjänstemannakraft som direkt kan styra arbetet så att det motsvarar de behov och önskemål de har.

Prorektor Wilhelm Fortelius utanför Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.
Prorektor Wilhelm Fortelius är nöjd över det planerade ökade samarbetet. Prorektor Wilhelm Fortelius utanför Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Bild: Yle/Nicole Hjelt prorektor,Yrkeshögskolan Novia,Ekenäs,Raseborg

Fortelius är glad över det nytecknade avtalet och säger att den här typen av samarbete ligger i båda parters intresse.

- Vi har exempel på ungefär ett halvt dussin av den här typen av projekt, och alla har varit väldigt framgångsrika, säger han.

Ett av projekten som gjorts tillsammans med staden är Havsmanualen som slutförts i år.

- Utgångspunkten kom från stadens tjänstemän för att de upplevde att planeringen i vattenområden är väldigt bristfällig i jämförelse med landområden. Då har man tagit fram ett koncept där man har kärnan till motsvarande instrument för att planera vattenområden, berättar Fortelius.

Invånarna får komma med idéer

I och med det nya avtalet så kommer samarbetet att systematiseras så att det sker över hela stadens organisation och alla enheter.

- Man kommer också att utnyttja alla Novias verksamhetsorter och fokusområden, allt från teknik och hälsovård till kulturområden och sjöfartsprogrammet i Åbo, förklarar Fortelius.

Idéer och önskemål till vad som ska utvecklas kan också komma från den enskilda invånaren.

- Staden kommer säkert att bygga upp en kommunikation med medborgarna så det blir den primära kanalen att komma med idéer, men vid Novia är vi också öppna för förslag om man vill komma och testa dem hos oss, säger Fortelius.

Avtalet tecknades av rektor Örjan Andersson, prorektor Wilhelm Fortelius och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland