Hoppa till huvudinnehåll

Bybor stoppade stenkross i Karleby

Traktor kör vid bergstäkten i Tolkis
Arkivbild från bergstäkten i Tolkis. Traktor kör vid bergstäkten i Tolkis Bild: Yle/Carmela Walder krossad sten

Det blir ingen stenkross i Linnusperä i Karleby. Invånare i Linnusperä vann kampen mot stenkrossen med namnlistor och besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen upphävde miljönämndens lov för stenkrossen.

Rädsla för buller, stendamm och ökad tung trafik på byvägen fick invånare i Linnusperä att protestera mot miljönämndens beslut att ge stenkrossen miljötillstånd. När inte det hjälpte vände man sig till Vasa förvaltningsdomstol och vann.

Två besvär lämnades in. I det första utslaget slår förvaltningsdomstolen fast att miljökonsekvenserna var bristfälligt utredda och miljönämndens tillstånd ska upphävas och tillståndsprocessen till alla delar ska göras på nytt.

Inga förutsättningar för miljötillstånd

Det andra besväret och särskilt utslaget är mera intressant. Domstolen konstaterar att belastningen från stenkrossen blir orimlig och hänvisar till damm och buller och risken för att miljön förstörs.

Det går inte att med tekniska medel förhindra skador och platsen uppfyller inte kraven i miljöskyddslagen. Det finns inte förutsättningar att bevilja miljötillstånd för stenkrossen skriver domstolen.

Till saken hör att till stenbrottet har också planerats en asfaltstation för att anrika återanvänd asfalt. Här säger domstolen att tillståndsvillkoren är bristfälliga och detsamma gäller företagets utredningar av damm, buller och andra miljöskador.

Den sista meningen i förvaltningsdomstolens utslag säger det mesta. Eftersom det inte finns förutsättningar för att ge miljötillstånd behöver inte ärendet föras tillbaka till miljönämnden för ny behandling.

Miljönämndens beslut ska upphävas och miljötillståndet ska förkastas, beslöt Vasa förvaltningsdomstol.

Nöjda bybor

Det var hösten 2014 bybor på allvar började kampen mot den planerade stenkrossen. 277 namn på papper och 351 namn på en nätlista överlämnades till miljövårdschef Michael Hagström.

Man krävde att nämnden återtar miljötillståndet. Kritiken var hård mot beslutsfattarna, att de ignorerat miljökonsekvenserna och skött hörandeprocessen illa.

- Det var trevlig läsning från vårt perspektiv, säger Pauliina Holmqvist i Linnusperä om förvaltningsdomstolens utslag.

Familjen driver en ekogård och har 145 djur. Stenkrossen hade placerats bara en kort bit från beteshagarna.

- Det hade varit omöjligt att fortsätta med damm och oljud på beteshagarna.

Andra bybor som besvärat sig var mest arga över att de inte informerats om planerna. Bara invånare inom en radie av 500 meter från stenkrossen informerades brevledes.

Och nu kom alltså förvaltningsdomstolens två utslag som gav dem rätt och miljönämnden fick bakläxa.

Yle Österbotten har inte lyckats nå företaget Morenia för en kommentar.