Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa vädjar: Be om undantagslov för förlossningar i Borgå!

baby
baby Bild: EPA / Tibor Illyes provrörsbefruktning

Lovisa stadsstyrelse är oroad över sina invånares långa avstånd till vård ifall Borgå blir utan bb och jour.

Styrelsen vädjar till den regionala sjukhusnämnden i Borgå att be om fortsatt undantagslov för bb. Frågan om förlossningsverksamheten i Borgå togs upp på mötet på måndag kväll.

Lätt beslut

Styrelsen är oroad över att avstånden blir för långa och tillgången till svenskspråkig service osäker om Borgå sjukhus mister förlossningsavdelningen, moderskaps- och barnenheten samt jouren.

Ett lätt beslut att ta, säger ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

- Det var verkligen inte alls mycket diskussion om det. Det var en självklarhet att Lovisa ska ge ett utlåtande och framför allt stöd till sjukhusnämnden att den ska våga söka om förlängt undantagslov.

Våga?

- Nog är det ju press på från tjänstemannahåll och man håller på att tappa hoppet. Vi anser att så länge som beslut inte är gjorda ska man lyfta fram viktiga argument och det har vi från Lovisa gjort. Framför allt patientsäkerheten är det viktigaste.

För lång väg

Avståndet till bb och jour blir längre än vad utkastet till regeringsprogram stakar ut. Det gäller invånare både i Lappträsk och i Lovisa.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet borde resan till ett av de 12 joursjukhusen ta högst en timme, på glesbygden två timmar. Bara tio procent av finländarna skulle tvingas resa mer än 110 kilometer eller 97 minuter.

Nämnden för Borgå sjukvårdsområde möts på torsdag. Förslaget i föredragningslistan för mötet är att nämnden inte ansöker om fortsatt undantagslov för förlossningarna.

Enligt de beslutsfattare som stöder en stängning av Borgå bb skulle ett fortsatt tilläggslov bromsa upp utvecklingen av resten av sjukhuset. Förslaget har kritiserats starkt från flera håll.

Östnylands sjukhus, inte Borgå sjukhus

I den offentliga debatten kring frågan är åsikterna bland beslutsfattarna delade. Lovisa har tagit en klar linje, men har den någon inverkan?

Heijnsbroek-Wirén hoppas det.

- I diskussionerna talar man ofta om att Borgå sjukhus är hotat, men problemet är ju ännu större för oss som bor öster om Borgå. Vi borde börja tala om ett östnyländskt sjukhus, för de som kommer från Svenskby eller Söderby och vill få service på svenska har jättelång väg till Helsingfors.

Artikeln är uppdaterad klockan åtta med Heijnsbroek-Wiréns kommentarer.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland