Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg säger upp nästan 50 anställda

Ett rum som är möblerat med ett matbord och två fåtöljer.
18 jobb försvinner inom äldrevården i Raseborg. På bilden nya boendet Villa Anemone i Karis. Ett rum som är möblerat med ett matbord och två fåtöljer. Bild: Yle/Malin Valtonen villa anemone,Karis,servicehus,Servicehus

56,5 årsverken försvinner från Raseborg. 44,8 av årsverkena är uppsägningar. Det här beslöt Raseborgs stadsstyrelse på måndagen (30.5).

Målet av samarbetsförhandlingarna var att minska personalresurserna med upp till 70 årsverken.

Stadsfullmäktige ska behandla ärendet den 6 juni och då kan förslagen ändra. Men stadsstyrelsens mål är att få ner personalstyrkan med 56,5 årsverken fram till år 2019.

- Vi startade förhandlingarna den 18.4 och avslutade dem igår mitt på dagen, säger personalchef Johan Nylund.

Färre vårdare

Av de närmare 60 årsverkena försvinner 30 från vården. Enbart från äldrevården tas 18 årsverken bort.

Bromarvhemmet ska stänga och Tunahemmets 20 platser ska ändra från institutionsvård till serviceboende.

Bromarvhemmet.
Bromarvhemmet. Bromarvhemmet. Bild: Yle/Tove Virta äldreboende,Bromarv,Raseborg,bromarfhemmet

Mariahemmets platser blir färre och minskar från 29 till 18. Samtidigt blir också Mariahemmet ett serviceboende.

5 årsverken försvinner från avdelningen social service då FPA tar hand om förmånshandläggningen från årsskiftet. 6 årsverken ska också bort från hälsovårdstjänsterna.

Med alla ändringar inom grundtryggheten sparar staden totalt 1,56 miljoner euro.

Det har också funnits ett förslag på att dra in platser på Hagahemmet i Ekenäs, men det alternativet finns inte mer med.

Stadsstyrelsen beslöt också igår att hålla kvar tre hälsovårdscentraler i staden (Karis, Ekenäs och Pojo) men endast ha läkare på två. Detta kompletteras med mobila tjänster.

Tre skolor nu - fler att vänta

Bildningen förlorar 11,5 årsverken, 8 tas från den grundläggande utbildningen.

Stadsstyrelsen föreslår också att tre skolor stänger efter läsåret 2017-2018: Västerby, Snappertuna och Klinkbackan koulu. De nedläggningarna ska spara sammanlagt 670 000 euro.

Västerby skola.
Västerby skola ska stänga år 2018. Västerby skola. Bild: Yle skolan (fenomen),nyhetsskolan

Dessutom försvinner 1 årsverke från kulturen, 1 från fritidssidan, 1 från administrationen och 0,5 från gymnasierna.

Också samhällstekniska sektorn sparar

Miljösektorn krymper med 1,8 årsverken.

Från samhällstekniska sektorn försvinner 4,6 årsverken.
Det betyder 2 årsverken från samhällstekniken, 1,8 från miljösidan, 0,5 från mätningen och 0,3 från planläggningen.

Intern service med ansvar för fastigheter, bespisning och städning blir av med 2 årsverken inom administrationen. De två sektorerna intern service och samhällstekniken ska slås ihop i samband med processen Raseborg 2020.

Synergieffekterna ger dessutom en besparing på 8,4 årsverken. De handlar bland annat om att då enheter eller avdelningar sammanslås så övergår vissa förmän till att vara vanliga anställda.

Driftskostnaderna för fastigheterna ska sjunka med 400 000 euro.

I verkligheten berör nedskärningarna flera personer än 56,5 eftersom flera jobbar deltid.

Får inte ersättas med köptjänster

Staden ska spara på riktigt och inte ersätta de försvunna jobben med att skaffa tjänster av utomstående aktörer.

- De här minskningarna får inte leda till köptjänster, poängterar stadsstyrelsen ordförande Anders Walls (SFP).

Uppsägningarna ska genomföras åren 2016-2019. Staden hoppas på att så många uppsägningar som möjligt ska kunna skötas genom pensioneringar eller omplaceringar.

Förändringarna kommer att fortsätta. Vad gäller intern service är endast administrationen nu med i det förhandlingsresultat som staden informerade om på tisdagen. Den övriga personalens uppgifter hamnar under lupp i höst.

Dessutom ska resten av skolnätet ses över på nytt år 2017, vilket kan leda till fler indragna årsverken och nya uppsägningar.

Färre anställda sparar staden 3 miljoner euro

I pengar innebär uppsägningarna 2,82 miljoner euro. Sammanlagt betyder alla besparingar som styrelsen nu föreslår 5,5 miljoner euro av det ursprungliga sparkravet på 7 miljoner euro. Staden räknar med ytterligare besparingar från sjukhuset i höst. Omorganiseringen av intern service ska också höja det totala beloppet.

Personalchef Johan Nylund och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) vid Raseborgs stad.
Personalchef Johan Nylund och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) vid Raseborgs stad. Personalchef Johan Nylund och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) vid Raseborgs stad. Bild: Yle/Tove Virta åtgärdsprogram,Raseborg,Västnyland

En ny genomgång av skolnätet 2017 kan senare också leda till större sparsummor.

I början av maj i år hade Raseborgs stad 1914 anställda. I summan ingår anställda på både heltid och deltid. Redan tidigare har staden minskat mellan 120 och 130 årsverken.

- De har också tidigare år varslats om uppsägningar. I praktiken har det sedan visat sig att omsättningen av personal i de olika yrkesgrupperna, till exempel närvårdare, har varit så stor att vi genom naturlig avgång har lyckats omplacera de allra, allra flesta. Det har handlat om färre än fem riktiga uppsägningar, säger Johan Nylund.

Läs mera:

Stadsstyrelsen vill stänga tre skolor i Raseborg

Billnäs skola ska finnas kvar, anser stadsstyrelsen. Men tre skolor borde stänga år 2018. Artikeln har uppdaterats.

Läs också