Hoppa till huvudinnehåll

Helsingerektor: Gymnasierankingen visar inte hela sanningen

Helsinge Gymnasiums rektor Johanna Blomstedt framför grå stenvägg.
Johanna Blomstedt tycker att det viktiga är att se på hur bra eleverna presterar jämfört med deras eget utgångsläge. Helsinge Gymnasiums rektor Johanna Blomstedt framför grå stenvägg. Bild: Yle/ Karin Filén rektor

Helsinge Gymnasium ligger på plats 308 på gymnasierankinglistan - men på plats 10 på listan över hur mycket eleverna har förbättrat sitt resultat sen intagningsbetyget. Vilken lista ska man se på?

Helsinge Gymnasiums rektor Johanna Blomstedt tycker att svaret är entydigt: det är listan som visar på förbättring som är den viktigare.

Det bevisar att vi jobbar på rätt sätt.

- Det bevisar att vi jobbar på rätt sätt. Vi har många elever som kämpar hårt, och vi har sådana som har höjt sitt medeltal med ett helt vitsord. Det är väldigt bra gjort i gymnasiet, då medeltalet oftast sjunker.

Det var FNB som publicerade listan. På den ligger alltså Helsinge Gymnasium på en stolt tionde plats i landet, medan Svenskfinlands toppgymnasium Lärkan, som jämförelse, ligger på plats 69.

Många delorsaker

Listor där man endast tar i beaktande hur bra de studerande har klarat sig i studentprovet har ändå fått mera uppmärksamhet. Det tycker Blomstedt är synd, för de säger enligt henne inte mycket om hur bra skolorna är.

Det finns många orsaker till det att vi ligger så långt nere i rankingen.

Hon påpekar att Kyrkslätts Gymnasium, som också ligger långt nere på listan, har en liknande situation som Helsinge.

- Det finns många orsaker till det att vi ligger så långt nere i rankingen. En orsak är att det är lätt att ta sig från våra orter till andra ställen i huvudstadsregionen, så det blir alltid ett visst svinn då en del elever efter högstadiet vill prova på något annat och söker in till en annan skola.

Studentmössa
Studentmössa Bild: Yle/Roger Källman Studentmössa,studentlyra

Elever från Prakticum kämpar extra hårt

Bägge skolorna tar också emot elever med lågt medeltal i avgångsbetyget från högstadiet, i motsats till "stjärnskolorna".

- Det finns en orsak till att de här eleverna har varit svaga redan från grundskolan. De kan ha en svag studieteknik, problem med motivationen, dåliga hemförhållanden eller olika diagnoser som läs- och skrivsvårigheter. Men vi är glada över att de får en chans att visa vad de går för!

Att också studerande från yrkesinstitutet Prakticum skriver studenten vid Helsinge Gymnasium bidrar till att studentbetygen inte är lika höga som på många andra ställen.

Det är tungt att skriva studenten vid sidan om att ta en yrkesexamen.

- Det är tungt att skriva studenten vid sidan om att ta en yrkesexamen, så de flesta skriver bara fyra ämnen. Då kommer man inte upp till höga jämförelsepoäng. Vi förstår ju att det är svårt.

Hon berättar att det ändå finns undantag:

- I år hade vi en Prakticum-studerande som skrev sju ämnen! Men det krävs en extra drive för att orka göra det.

Vart ska man då söka?

Är det då bättre för en akademiskt begåvad elev att söka sig till ett toppgymnasium eller till ett gymnasium "vem som helst" kan studera, men där många förbättrar sina resultat?

- Jag tycker själv att det ger mera att vara i en heterogen miljö. Den återspeglar samhället och vardagen mera, och är en mera kreativ och inspirerande miljö. Jag tror att det är bra att ha alla slags människor omkring sig.

Får de starka eleverna tillräckligt med motivation för att sporra sig själva om en del av de övriga eleverna är på en så annan nivå?

- Vi har elever av alla de slag - våra bästa elever får tior i medeltal i läsämnen.

Våra elever som kommer in med höga medeltal går också ut med höga medeltal.

Något som skiljer de starka eleverna i Helsinge Gymnasium från många andra är enligt Blomstedt att de skriver färre ämnen i studentskrivningarna, vilket ger färre poäng.

- Jag tror att det beror på att de är så målmedvetna. De vill fokusera på att få bra resultat i just de ämnen som de redan vet att de kommer att ha nytta av med tanke på det de vill studera.