Hoppa till huvudinnehåll

Pam bordlade beslutet om konkurrenskraftsavtalet

PAM:s ordförande Ann Selin efter förbundets styrelsemöte 17.3.2016.
Ann Selin leder servicefacket PAM PAM:s ordförande Ann Selin efter förbundets styrelsemöte 17.3.2016. Bild: All Over Press / Petteri Paalasma Ann Selin,Servicefacket (PAM),konkurrenskraft,samhällsfördrag

Pams styrelse har bordlagt beslutet om konkurrenskraftsavtalet. Styrelsen har flera motiveringar för beslutet.

Pam vill vänta på förhandlingsresultatet mellan Metall och Teknologiindustrin, parterna startade förhandlingsprocessen på nytt i eftermiddag. Enligt ordförande Ann Selin är det nödvändigt att de centrala exportbranscherna är med i avtalet.

Pam vill också få försäkringar om att regeringen håller sitt löfte om skattelindringar på totalt en miljard under valperioden, vilket enligt Ann Selin nämns i avtalstexten. Pam hoppas på nån form av besked av regeringen i morgon torsdag.

Pam vill dessutom vänta på att styrelsen för Fackcentralen FFC har tagit ställning till skattelindringslöftet och avgjort hur omfattande konkurrenskraftsavtalet är. Det sker vid ett extra styrelsemöte på fredag.

Styrelsen för Pam samlas igen på fredag, efter FFC:s styrelsemöte.

Tidigare på morgonen, alltså före bordläggningen, stod det klart att Pam tillsammans med arbetsgivaren har kommit överens om hur förlängningen av arbetstiden förverkligas. Pams avtal omfattar cirka 400 000 arbetstagare.

Metall och Teknoligiindustrin förhandlar

Många förbund förhandlar ännu om sin medverkan i konkurrenskraftsavtalet. Den stora stötestenen har varit förlängningen av arbetstiden med 24 timmar.

Målet var att alla branscher fram till senast i går tisdag kommer överens om hur innehållet i konkurrenskraftsavtalet skrivs in i kollektivavtalen.

Och enligt de ursprungliga planerna skulle regeringen och ledningen för arbetsmarknadsparterna i dag på eftermiddagen se över situationen och slå fast om tillräckligt många förbund ställer sig bakom konkurrenskraftsavtalet. Om svaret är ja har regeringen lovat skattesänkningar.

Mötet skulle enligt de ursprungliga planerna inledas klockan 15. Pams besked torde innebära att de ännu pågående förhandlingarna får tilläggstid.

I all synnerhet som Metall och motparten Teknologiindustrin började söka en kompromiss i nya förhandlingar först på onsdag eftermiddag.

Tilläggstid får därmed också andra förhandlingar, Teknologiindustrins förhandlingar med till exempel Fackförbundet Pro har inte lett till förhandlingsresultat i ett trettiotal branscher.

Det har länge varit klart att AKT och vänsterledda Byggnads och Livsmedelsarbetarna står utanför konkurrenskraftsavtalet. Det kan arbetsgivarna kanske svälja, men Metalls och/eller Pams medverkan är en absolut förutsättning för att konkurrenskraftsavtalet ska kunna sägas omfatta tillräckligt många branscher.