Hoppa till huvudinnehåll

Plast som tillverkats av ved? - Framtidens supermaterial kommer från skogen

Björk fotograferad nerifrån.
Björk fotograferad nerifrån. Bild: Kalle Niskala / Yle björk,träd,skogar

Det forskas mycket i hur skogen kan omvandlas till nya miljövänliga material. Träd kommer att ersätta oljan i tillverkning av plaster, tror forskarna som utvecklar skogens traditionella användningsområden. Målet är att skapa starkare och brandsäkra material.

Skogen har använts i läkande syften i århundraden. Våra mor- och farföräldrar har använt kåda för att läka små sår och druckit björksav för att få extra vitaminer och energi. Läkemedelsindustrin använder redan trädets finkemikalier till bland annat cancermediciner och till kådsalva för sårvård.

Nu forskar vi i nanocellulosa och mikrocellulosa.

Forskare vid Östra Finlands universitet utvecklar som bäst nya användningsområden och nya material för de finkemikalier som finns i träd. Svenska forskare har nyligen uppfunnit genomskinligt trä som kan användas som material i solceller och huspaneler.

- Förut så var den minsta komponenten som man kunde utnyttja från träd cellulosamolekyler. Nu forskar vi med ännu mindre beståndsdelar, nanocellulosa och mikrocellulosa, säger Erkki Verkasalo, professor i trävetenskap.

Ämnen som förebygger svamp och bakterier

Den tvärvetenskapliga forskargruppen på Östra Finlands universitet har nyligen fått finansiering från Tekes till att utveckla produkter från trädets finkemikalier. Ett av deras forskningsprojekt handlar om de finkemikalier som stöter bort bakterier. Dessa kemikalier kunde användas till att behandla olika ytor.

- Det som är överraskande är att ett sådant här ytskikt inte upplöses i syror eller basiska lösningar i rumstemperatur. Dessa ytskikt är alltså väldigt hållbara, förklarar professor Reijo Lappalainen frän Östra Finlands universitet.

De kemiska föreningar som finns i träd kan också användas i målarfärger och lim. De kemiska föreningar man kan utvinna från skogsråvaran kan till exempel förbättra målarfärgernas rostskydd, förlänga livsmedels eller tvättmedels hållbarhet.

Ett trädblad i närbild.
Ett trädblad i närbild. Bild: Janne Ahjopalo / Yle träd,blad (växtdelar),skogar

Genomskinligt trä

Forskning som skapar förutsättningar för att utveckla nya produkter från skogen sker i många länder. I Sverige har man vid Wallenberg Wood Science Center på KTH tagit fram trä som är transparent. Det här träet kan användas som material i solceller och huspaneler eller till att tillverka fönster. Och till skillnad från exempelvis plast så är det transparenta träet en förnybar råvara.

Det går att göra fönster av trä som det går att se igenom.

Det genomskinliga träet är som en typ av träfaner där beståndsdelen lignin i trä tagits bort på kemisk väg. Efter det har träet impregnerats med en transparent polymer med optiska egenskaper som matchar träet.

- När ligninet avlägsnat blir det bruna träet vackert vitt. Trä är dock inte optiskt transparent naturligt, så för att uppnå den effekten så måste det skräddarsys på nanonivå, förklarar Lars Berglund i ett pressmeddelande från KTH.

Vacker vy över skog.
Vacker vy över skog. Bild: Tiina Kokko / Yle skogar,nationalparker

Träden som materialkälla

I princip kan allt som idag görs av olja göras av skogsråvara. Det handlar om att på nya sätt använda vedens huvudkomponenter, cellulosa, hemicellulosa och lignin. På Östra Finlands universitet jämför man det kemikaliska utnyttjandet av skogen med hur oljeindustrin utvecklades.

Det finns mycket komponenter i trädet som ännu inte utnyttjas.

- Det tog en lång tid innan man började producera plaster, polymerer, gummi och produkter som kunde användas i läkemedel från olja, påpekar professor Lappalainen.

Hittills har man lyckats förädla skogsråvaran till bland annat textilfibrer för viskostyger och bioetanol som används i exempelvis i spolarvätska. Forskarna känner redan till många olika, värdefulla kemiska föreningar från träden, men att utvinna nya komponenter och att sedan utveckla olika material är det som forskarna nu sysslar med.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text.