Hoppa till huvudinnehåll

Tolkisbor ställde Borgåtjänstemän mot väggen

skolans framtid i tolkis diksuteras
Många Tolkisbor hade mött upp för att ta del av stadens alternativ av skolor i deras hemby.Tolkis skola finns nu inrymd i tillfälliga baracker. skolans framtid i tolkis diksuteras Bild: Yle/Stefan Härus skoldiskussion

Tolkisborna i Borgå är eniga: de vill ha kvar sin svenskspråkiga skola i byn.

Det var Borgå stad som hade bjudit in allmänheten till ett diskussionsmöte om skol- och daghemsprojektet i Tolkis.

Att projektet över huvud taget behöver diskuteras förbryllade många under det välbesökta mötet.

Många knepiga frågor

Vad hände med stadsfullmäktiges beslut från 2014 om att Tolkis ska få en ny skola? Varför har tjänstemännen gett sig själva i uppdrag att utreda skolfrågan i Tolkis? Hur mycket styr språkfrågan? Om det inte handlar om pengar - vad handlar det om?

Frågorna var många och knepiga och tjänstemännen hade ibland svårt att svara på alla frågor som haglade emot dem.

Tjänstemännen på plats var bland andra lokalitetsdirektör Börje Boström, utbildningsdirektör Rikard Lindström och bildningsdirektör Hilding Mattsson.

hilding mattsson
Bildningsdirektör Hilding Mattsson. hilding mattsson Bild: Yle/Stefan Härus hilding mattsson

En av de knepigaste frågorna att besvara var den om varför det över huvud taget behöver tas ett nytt beslut i en fråga som stadsfullmäktige redan år 2014 har tagit beslut om. Det beslutet gick ut på att det i Tolkis ska finnas en svenskspråkig skola.

- Varför har lokalitetsledningen tagit fram nya förslag som ingen ens riktigt verkar förstå hur de har uppstått, undrar Betty Krigsman, som var en i publiken under tisdagens informationsmöte.

Svenskspråkig skola definitivt

Alternativen för skolorna i Tolkis är tre:

1) En ny svenskspråkig skola och ett svenskt eller tvåspråkigt daghem eller förskola, samt en ombyggnad av Tolkkisten koulu där de finskspråkiga eleverna ska gå

2) En ny stor skola och förskola där svenskspråkiga och finskspråkiga elever samsas om en del av lokalerna, men inget dagis

3) En ny finskspråkig skola där Tolkis skola har stått och de svenskspråkiga eleverna flyttas till Västra enhetsskolan, som ska byggas i Näse

För Betty Krigsman är det alternativ ett eller två som gäller.

- Jag har ingen skillnad om det blir separata skolor eller en finskspråkig och en svenskspråkig skola under samma tak. Det spelar en mindre roll, men det behövs definitivt en svenskspråkig skola i Tolkis, säger Krigsman.

"Skulle jag ha vetat..."

För Frida Pakkanen gäller samma sak. Hon är förbryllad över att det dykt upp nya alternativ och delger tjänstemännen under informationsmötet hur besviken hon är på att man ifrågasätter behovet av en svenskspråkig skola i Tolkis.

frida pakkanen
Frida Pakkanen: Om det inte blir någon svensk skola gäller det att fundera om. frida pakkanen Bild: Yle/Stefan Härus frida pakkanen

- Vi bodde i Huktis men köpte hus i Tolkis. VI hann bo där i tre månader när de nya alternativen plötsligt dök upp. Skulle vi ha vetat det, skulle vi aldrig ha köpt något hus i Tolkis. En skola med 650 elever är inte vad jag hade tänkt att min dotter skulle gå i, säger Pakkanen.

Det som Frida Pakkanen nu hoppas, är att budet från informationsmötet ska nå beslutsfattarna.

- Jag hoppas verkligen att skutan ännu vänder, men jag fick lite den känslan på mötet att det kanske inte kommer att bli någon svenskspråkig skola i Tolkis.

Sektorer utan insyn

Också Anna Mansner-Lönnqvist är besviken. Hon är ordförande för föreningen Hem och skola i Tolkis skola.

- Det verkar som om de olika sektorerna i Borgå inte har insyn i varandras arbeten och processer, men jag litar på att fullmäktiges beslut från 2014 ska gälla. Vi behöver svenskspråkigt dagis och svenskspråkig skola och förskola i Tolkis, säger Mansner-Lönnqvist.

ordförande för hem och skola vid tolkis skola - anna mansner-lönnqvist
Anna Mansner-Lönnqvist: Jag litar på att beslutet från 2014 ska få gälla. ordförande för hem och skola vid tolkis skola - anna mansner-lönnqvist Bild: Yle/Stefan Härus hem och skola

Bildningsnämnden ska behandla alternativen den 16 juni och stadsstyrelsen ska diskutera samma sak den 20 juni. Avsikten är att stadsfullmäktige besluter om skolprojektet i Tolkis vid sitt sammanträde den 29 juni.

Repris om tre år?

Parallellt med skolprojektet pågår en skolnätsutredning och en utredning av bildningssektorn. Det beslut som ska tas om Tolkisskolorna i juni borde stämma överens med det beslut som fullmäktige fattar om skonätsutredningen i september.

Om inte, så kan det gå som en man under diskussionsmötet lite krasst konstaterade:

- Kanske sitter vi här igen om ett par tre år och funderar kring samma frågor, trots att ni nu säger att fullmäktige ska ta ett slutgiltigt beslut den 29 juni.

Artikeln rättad 1 juni klockan 9.05: de tre framtida alternativen har preciserats.

Skolbaracker vid Tolkis skola i Borgå.
Tolkis skola finns nu inrymd i baracker. Skolbaracker vid Tolkis skola i Borgå. Bild: Yle/ Carmela Walder tolkis skola