Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Tolkis och Sannäs skola läggs ner

Rikard Lindström.
Rikard Lindström presenterar planerna för Borgåskolorna. Rikard Lindström. Bild: Yle/Jonas Blomqvist rikard lindström

11 av 38 skolor i Borgå ska bort. Det är första utkastet till åtgärder från den arbetsgrupp som ser över skolnätet i staden.

Arbetsgruppen har presenterat sina planer för allmänheten, och några nya skolstängningar föreslås.

Sannäs skola har inte figurerat i några tidigare diskussioner, men eftersom lokalerna är i behov av renovering föreslås skolan läggas ner. Eleverna flyttas då till Kvarnbackens skola eller Vårberga skola.

En annan lösning kan vara att bygga ett nytt bildningscenter som kan ta emot elever både från Sannäs och från Ilolan koulu.

Diskussionerna kring Tolkis skola har däremot redan en tid gått heta. Det finns ett beslut på att det ska byggas en ny skolbyggnad i Tolkis, men enligt det senaste förslaget ska des svenskspråkiga Tolkiseleverna i stället inhysas i den planerade Västra enhetsskolan.

Då kan den svenska skolan i Tolkis läggas ner, medan den finska skolan i stället får flytta in i nybygget.

Även finska skolor föreslås läggas ner. Enligt planerna kan det finnas skäl att lägga ner Epoon koulu, Ilolan koulu, Peipon koulu och Tuorilan koulu.

Tolkis och Sannäs kräver ännu utredningar och diskussioner

Rikard Lindström, utbildningsdirektör för de svenska skolorna i Borgå, vill understryka att förslagen är ämnade att fungera som diskussionsöppnare.

- Vi har jobbat på det här i en arbetsgrupp och vi vill att allmänheten vet vad som planeras. Nu får berörda delta i diskussionen så att politikerna har all tänkbar information i höst när besluten ska fattas.

För de svenskspråkiga skolornas del finns det sedan tidigare beslut om att skolorna i Gammelbacka, Näse, Saxby och Kråkö stängs. Även Strömborgska skolan ska läggas ner. Eleverna fördelas huvudsakligen mellan Västra enhetsskolan, Kvarnbackens skola och Vårberga skola.

Sannäs skola har kommit med som ny i nedläggningsplanerna.

- Vi tror att vi kan få in eleverna från Sannäs skola i andra svenska skolor utan att bygga till, men det behöver undersökas mera, säger Lindström.

Tanken är att när Västra enhetsskolan är byggd och en del av Kvarnbackens elever flyttas över till den, så finns det utrymme för nästan alla Sannäselever i Kvarnbackens skola i stället.

Tolkis skola å sin sida börjar bli en knepig nöt att knäcka, eftersom besluten som ska fattas kring skolan inte kommer upp i logisk ordningsföljd.

- Det är beklagligt att det är så här. I juni ska vi fatta beslut om skolbyggnaden, och först i höst kommer det ett beslut om det ska finnas en svensk skola i området, säger Lindström.

Tomt öster om centrum

När man tittar på kartan ser det ut som om östra sidan om Borgå centrum helt och hållet töms på skolor.

- Om man ser på befolkningsstrukturen så är det naturligt att det inte finns så många skolor ute på den glest befolkade landsbygden på östra sidan. Läget är lite annorlunda på västra sidan, eftersom skollokalerna där är i så bra skick, säger den finska utbildningsdirektören Jari Kettunen.

En detalj som också ligger i vågskålen är att staden planerar tomter på västra sidan som centrum, så staden förväntas växa åt det hållet.

Den enda planen för en skola på östra sidan om centrum är det eventuella bildningscentret för Sannäs skola och Ilolan koulu, men enligt de tankar som arbetsgruppen presenterade är bildningscentret ett andrahandsförslag.

Nu förväntas diskussionerna kring skolnätet komma igång på allvar, både bland politiker och invånare.

- Det är klart att en del av diskussionen kommer att handla om en oro för framtiden, men jag hoppas att den här diskussionen så långt som möjligt ska handla om barnens bästa, säger Lindström.