Hoppa till huvudinnehåll

Medling kan bli kompromiss i mögelhustvister

Lena Engstrand, tingsdomare och avdelningschef vid Österbottens tingsrätt i Vasa.
Lena Engstrand, tingsdomare och avdelningschef vid Österbottens tingsrätt i Vasa. Lena Engstrand, tingsdomare och avdelningschef vid Österbottens tingsrätt i Vasa. Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,Vasa,engström

Mögel- eller konstruktionsfel som upptäcks långt efter att ett hus bytt ägare hamnar ofta i rätten. Men medling mellan parterna blir allt vanligare, säger tingsdomare Lena Engstrand.

Enligt lag har säljaren av ett egnahemshus ansvar i fem år efter försäljningen. När det gäller lägenheter är tiden två år. Det innebär att rättsprocessen kan börja långt efter att huset bytt ägare.

Mellan 30 och 50 fall per år

I Österbottens tingsrätt är fallen relativt vanliga. Det handlar om mellan 30 och upp till 50 fall per år.

Domstolens uppgift är att i de här fallen reda ut vad som har hänt, och vilka felen är, säger tingsdomare Lena Engstrand vid Österbottens tingsrätt.

- Det viktigaste för oss är ta reda på vad köparen och säljaren har vetat, vad de borde ha vetat och vad har de berättat.

Det blir ofta en fråga om bevisning, och då främst muntlig bevisning. Det kan handla om den som utfört konditionsgranskningen eller andra som har varit i kontakt med parterna.

- När vi hör dem som vittnen vet vi inte på förhand vad de kommer att säga.

Det betyder att utgången av målet är relativt oklar ända tills domen kommer.

- Det betyder också att de här processerna kan ta många dagar.

Engstrand har förståelse för att det är svårt att dra sig till minnes allt.

- Det säger sig självt att det är svårt komma ihåg vad som hände och vad man sa till någon för fem år sedan.

Medling kan vara konstruktivt

Vid en process i en domstol är domstolen skyldig att försöka få parterna att förlikas. Dessutom finns medling som alternativ.

Om man väljer medling är domaren med, men inte som domare, utan i egenskap av medlare.

- Domaren ställer frågor till parterna och får parterna att diskutera.

Tillskillnad mot rättsprocessen, där man tittar på det som har hänt, vänder man under medlingen blickarna åt andra hållet.

- Här får vi parterna att titta framåt och själva komma med en lösning.

Engstrand berättar att medlingsförfaranden har varit lyckade just vad det gäller mögelhustvister.

- Ofta kan den lösningen vara mer konstruktiv än en dom från domstolen.

Gå vidare i livet

Medlingsalternativet har funnits i tio år, men blivit vanligare när det handlar om husfrågor. Engstrand framhåller det att man i medlingen kommer fram till en kompromiss.

- Så att var och en kan gå vidare med sina liv med minsta möjliga skador.