Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen blir en fråga för Justitiekanslern

Korridor på VCS akutpoliklinik
Arkivbild. Korridor på VCS akutpoliklinik Bild: Yle/Roger Källman akutpoliklinik

Folktinget för nu upp vårdreformen på Justitiekanslerns bord. Vart tog språkkonsekvensbedömningen vägen när regeringen i vårdreformen gick in för att inte Vasa får ett sjukhus med fulljour?

Folktingssekreterare Markus Österlund säger att en skrivelse kommer att överlämnas till justitiekansler Jaakko Jonkka.

- Det finns ju inga garantier när det handlar om politik, men man har rätt till service på sitt modersmål, säger Österlund. Seinäjoki är inget alternativ och en klar försämring.

Markus Österlund poserar i en korridor.
Markus Österlund. Markus Österlund poserar i en korridor. Bild: YLE/Ted Urho Markus Österlund,folktingssekreterare

På Vasa sjukvårdsdistrikt säger direktör Göran Honga att alla nu jobbar på sitt håll med vårdreformen. I en central roll är inte minst Svenska reformgruppen vars ordförande är Ulla-Maj Wideroos.

- Regeringen borde se tillbaka på Karlebyfallet och lära sig av det, säger Wideroos.

Då tvingade riksdagens grundlagsutskott och Justitiekanslern Centern att retirera i revideringen av regionförvaltningen.

Istället för norrut mot Uleåborg visade utredningar att de språkliga rättigheterna tryggas bäst genom att Karleby och mellersta Österbotten samarbetar med Vasa.

Då hette det att förvaltningsindelningar ska göras så att tjänster på det egna modersmålet ska tryggas på lika grunder.

Jaakko Jonkka
Jaakko Jonkka. Jaakko Jonkka Bild: Yle jaakko jonkka

Reformgruppen kallar in expertis

Man kan inte med förvaltningsbeslut försämra språkservicen, säger Ulla-Maj Wideroos. Svenska reformgruppen kallar nu till möte den 15 juni.

På agendan är jourfrågan i Vasa. Som grundlagsexpert har reformgruppen bjudit in professor Olli Mäenpää.

Göran Honga
Göran Honga. Göran Honga Bild: YLE/Filip Stén vasa centralsjukhus

- Vår förhoppning är att jourfrågan ska vara avgjord innan lagpropositionen förs till riksdagen, säger Göran Honga.

- Jag är övertygad om att Vasa sjukhus får fulljour, säger Wideroos.

Ulla-Maj Wideroos
Ulla-Maj Wideroos. Ulla-Maj Wideroos Bild: Yle/Malin Hulkki ulla-maj

Men det kräver att regeringen fogar till ett trettonde sjukhus med fulljour. I Karlebyfallet betonade grundlagsutskottet att statsrådet bör välja det alternativ som bäst tryggar de språkliga grundrättigheterna.

- I ett val mellan Seinäjoki och Vasa verkar det kvitta för regeringen, men så har regeringen inte låtit göra någon språkkonsekvensutredning. När den väl kommer blir det intressant att se vilken ort som bättre gagnar vård på svenska.