Hoppa till huvudinnehåll

Därför blir du kär i din lärare

En öppen bok med ett rött pappershjärta mellan sidorna.
En öppen bok med ett rött pappershjärta mellan sidorna. En öppen bok med ett rött pappershjärta mellan sidorna. Bild: Yle/Louise Lindberg boktips

Att ha känslor för en lärare är inget konstigt, säger psykolog Axel Aminoff. Ett förhållande mellan lärare och elev är däremot inget han rekommenderar, bland annat eftersom ett sådant förhållande knappast kan vara jämlikt.

Många i Svenskfinland har någon gång haft känslor för en lärare, enligt vår webbenkät. Lärarfacket OAJ bekräftar att det är ett rätt vanligt fenomen och psykolog Axel Aminoff är inte heller förvånad över siffrorna.

- Läraren är en auktoritetsperson, så den blir en referens till ens egen förälder. Om en förälder är distant eller otillgänglig kan det hända att man knyter an till en lärare.

ansiktsbild på axel aminoff
Axel Aminoff ansiktsbild på axel aminoff Bild: Pia Abrahamsson pia med flera

Samtidigt är en lärare också något av en hjälte och någon eleverna ofta ser upp till, vilket kan vara en bidragande faktor till förtjusning.

Det finns ändå en skillnad mellan hurdana känslor en lågstadieelev eller en gymnasieelev har för en lärare, eftersom barn som inte är könsmogna inte har sexuella känslor. Axel säger att anknytningsaspekten också kan gälla för äldre elever.

Normalt att vara kär i en elev

Vår enkät visar också att många lärare verkar ha varit förtjust i en elev.

- Det är säkert helt friskt och naturligt att tidvis vara kär i en elev, säger Axel.

Han menar att det inte finns en motsvarande bakomliggande psykologisk orsak i stil med anknytning som förklarar varför en lärare blir kär i en elev.

- Men om en betydligt äldre får en betydligt yngre person kan det hänga samman med en fantasi om att man kan få vem som helst. Om en ung flicka inleder ett förhållande med en äldre lärare kan vi karikerat säga att hon fick en fadersfigur och han fick vara den stora erövraren som erövrade en ung kvinna.

Axel tror inte att könet på de inblandade spelar någon roll för hur ett förhållande mellan en lärare och en elev ser ut. Han gissar ändå att det kan ses som en allvarligare överträdelse om en manlig lärare har ett förhållande med en elev.

Förhållande inte okej

Även om det är normalt att lärare och elever har känslor för varandra är det inte okej att en lärare och en elev inleder ett förhållande, säger Axel.

- Oberoende hur gammal eleven är, är det den vuxna som ska ta ansvar och inte agera efter sin lust. Jag talar inte juridiskt nu utan psykologiskt och ur den synvinkel är det aldrig okej med ett förhållande. Läraren ska vara en uppfostrare som eleven kan lita på och om hen följer sina lustar är hen inte värd förtroendet.

Hur jämlikt kan ett kärleksförhållande mellan en lärare och elev egentligen vara?

- Helt symmetriskt kan ett förhållande aldrig bli för den ena kan alltid ge kvarsittning åt den andra, säger Axel.