Hoppa till huvudinnehåll

Mediepodden: Lider kulturjournalistiken då tidningshusen sparar?

Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden
Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden Bild: Svenska Yle / grafik Johan Lindström poddsändning

Det finlandssvenska teater- och kulturfältet höjer röster kring vikten av god kulturjournalistik och kritik i tider då tidningshusen sparar och Yles uppdrag och finansiering diskuteras.

Bland annat skådespelaren Max Forsman efterlyser en större offentlig diskussion kring temat. Blickarna riktas mot Svenska Yle då KSF-journalisterna, i tider av samarbetsförhandlingar, inte säger så mycket.

Det här uppropet och hur det borde tacklas diskuteras av den Finlandssvenska mediepodden.

Alex Fager och Micaela Röman tar sig också an den virala video om finlandssvenskan i Sverige och ställer sig frågan om huruvida vi har rätt att bli kränkta då någon tycker vi låter som Mumin.

Journalistfacket tog beslut om att grunda ett servicebolag med syfte att stöda freelancers. Det nya bolaget skall fungera som arbetsgivare och ta hand om löneutbetalning, socialskyddsavgifter och pensionsavgifter, skatter, bokföring och bokslut. Däremot skall de anställda själva stå för kontakten till kunderna. Bolaget skall inte vara vinstdrivande.

Hur nära landar en dylik modell ett bemanningsbolag? Och hur påverkar det kommunikationen mellan arbetsgivare (t.ex. YLE eller KSF) och arbetstagare? Också dessa frågor tacklas av den Finlandssvenska mediepodden.

Den finlandssvenska mediepodden är ett samarbete mellan KSF media och Svenska Yle.