Hoppa till huvudinnehåll

Posten frångår klassificeringen av brev

En orange andraklasspostlåda och en blå förstaklassbrevlåda.
En orange andraklasspostlåda och en blå förstaklassbrevlåda. Bild: Miki Wallenius / Yle postlådor,Post- och kurirverksamhet,Posti Group Abp,post,brev

Posten upphör med att indela inrikesbrevpost i klasser. Från och med årsskiftet upphör indelningen i första- och andraklassbrev.

Istället tar man i bruk ett frimärke med fixvärde för brev. Orsaken är att kommunikationen allt oftare sker elektroniskt, vilket innebär att det inte längre är lönsamt att klassificera brev. Ju färre brev som skickas, desto mer kostar en enskild försändelse.

– Vi vill att priserna ska hållas på en rimlig nivå och vi vill erbjuda service som är både pålitlig och kostnadseffektiv. Vi tror även att bara en brevklass kommer att underlätta att skicka brev, säger Ulla Seppälä från Posten.

Posten lovar leverera inrikesbrev mellan en och två dagar. För utrikespost och företagspost står indelningen i första- och andraklassbrev kvar.

Brevklasserna förnyas även i de andra nordiska länderna, bland annat kommer Norge att övergå till en brevklass.

Läs också