Hoppa till huvudinnehåll

Myggorna är här - är du redo?

En mygga gör ingen sommar
En mygga gör ingen sommar Bild: YLE/Joakim Lax smart stuff

Försommarens myggbett är värre än senare myggbett - sant eller falskt? Fem påståenden om myggbett.

Hur är det egentligen, kan styrkan i myggbetten variera beroende på tidpunkt under sommaren? Är det bara så att de första sticken känns mera infernaliska efter en lång, myggfri vinter?

Professorn i djurfysiologi Esa Hohtola vid Uleåborgs universitet får svara på frågorna.

1. Försommarens myggbett är värre än myggbett senare på sommaren

Delvis sant. Försommarens myggstick kliar mer än senare stick men inte på grund av myggorna själva.

Det finns tiotals arter av myggor men bara cirka tio arter suger blod. Myggarten eller tidpunkten spelar ingen roll. Det handlar bara om att människan på sensommaren har vant sig vid myggorna och myggsticken och de kliar inte längre lika infernaliskt.Toleransen mot sticken ökar och den allergiska reaktionen minskar med tiden.

2. Myggor gillar mörka kläder

Sant. Det verkar som om myggor dras mera till mörka föremål än till ljusa. Synintryck är viktiga för myggor och ljusa kläder uppfyller möjligen inte kännetecknen för ett byte i myggans lilla hjärna.

Myggor söker sig dessutom mot värme. Mörka klädesplagg kan stråla ut mera värme än ljusa och därför slår myggan till mot mörkt klädda personer.

3. Myggor gillar dig eftersom du har bättre blod än kompisen

Inte sant. Massangrepp av myggor på en enskild person beror inte på att myggorna kan avläsa blodvärden. Hemoglobin varken syns eller luktar. Myggor söker sig till människans eller ett djurs hud på grund av den koldioxid som utsöndras av kroppen.

Människan utsöndrar ungefär en liter koldioxid för varje liter syre som inandats, koldioxiden sprids tiotals meter omkring individen. Hundratals olika kemikalier är kopplade till koldioxiden och med hjälp av dem kan myggorna spåra sitt byte.

När myggorna kommer tillräckligt nära söker de sig till objekt med ytliga blodkärl som är tacksamma offer för myggorna.

4. Myggor lockas av svett

Sant. I svett finns det en mängd olika ämnen som utsöndras från huden. Svett består i sig självt bara av vatten och olika salter men blandas med olika utsöndringsprodukter från huden, organiska molekyler som myggorna känner igen.

5. Vitlök och öl kan skrämma myggor

Delvis sant. Effekten beror på individens egen ämnesomsättning. Ifall olika ämnen som ingår i den mat och dryck som konsumeras utsöndras via huden kan det påverka myggornas beteende-både på ett lockande men också på ett avstötande sätt.

Några klara och obestridliga forskningsresultat kring olika livsmedels påverkan i det här sammanhanget finns veterligen inte. Sannolikt är det så att det inte går att skydda sig mot myggor via något speciellt födoämne, säkrast är det att använda myggmedel och att skydda sig med lämplig klädsel.

Artikeln är skriven av Anne Rahjola, Yle
Översättningen till svenska är gjord av Kjell Vikman