Hoppa till huvudinnehåll

Skolprestation behöver inte premieras med stipendier

Micaela Romantschuk-Pietilä i Vegas korridorer
Micaela Romantschuk. Micaela Romantschuk-Pietilä i Vegas korridorer Bild: Eva Frantz micaela romantschuk-pietilä

En gång handlade skolstipendier om att hjälpa och uppmuntra mindre bemedlade elever till fortsatta studier efter folkskolan. Idag fyller de ingen sådan funktion, anser Hem och Skolas verksamhetsledare.

Under den pågående veckan kommer ett utvalt antal flitiga elever runt om i landet att få ta emot stipendier. Och som varje år så kommer ett annat antal elever att sitta kvar på sina platser i festsalen och titta på.

- Problemet är att det bara är en del av eleverna som får stipendier. På sätt och vis tycker jag att alla elever förtjänar den uppmuntran som stipendier ändå är, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Hem och Skola.

Hon påpekar att skolvärlden ser väldigt annorlunda ut idag. De flesta eleverna som får stipendier behöver dem inte på det sättet som mindre bemedlade elever för hundra år sedan gjorde.

- Läroplanens målsättning är att stöda varje barns möjligheter att klara sig så bra som möjligt i skolan. Vi har inte längre bara en slutbedömning där stipendiet ingick för de som klarat sig bäst, utan bedömningen idag är fortlöpande och ska verka uppmuntrande, säger hon.

Inte till den bästa, utan till den som kämpat mest

Romantschuk har själv jobbat som lärare och konstaterar att det är väldigt svårt att välja ut de elever som får ta emot stipendierna. Själv försökte hon se till att det längs åren inte var samma elever som alltid fick stipendier, utan att de fördelade sig så jämnt som möjligt.

De olika föreningar, stiftelser, banker och andra organisationer som delar ut stipendierna har också kriterier som läraren får ta i beaktande.

- När det gäller banker handlade det till exempel ofta om elever som var duktiga på att räkna. Men det som jag gjorde, och som jag tror att många lärare gör, är att jag inte valde ut den per definition bästa på matematik, utan den som kämpat extra eller som gjort stora framsteg, säger hon.

Det problematiska är att det finns så många faktorer som påverkar barnets prestation i skolan, till exempel familjeförhållanden och föräldrarna stöd, säger Romantschuk. Så trots att läraren försöker ta de bakomliggande faktorerna i beaktande, så blir det väldigt orättvist ändå.

Uppmuntra på andra sätt än med belöning

Romanstchuk minns inte att något barn skulle ha uttryckt besvikelse över att bli utan stipendium under hennes år som lärare. Hon ser annorlunda på det nu, ur en utomståendes perspektiv.

- Så klart känns det bra om mitt barn får ett stipendie men det skulle kännas trevligare om man frångick premierandet av enskilda individer. Istället kunde man satsa på att premiera hela klasser, till exempel för att de har bra samhörighet eller har gjort någonting extra för skolan, säger hon.

Romanstchuk tycker inte att barns prestationer nödvändigtvis behöver premieras, däremot uppmärksammas och uppmuntras.

- Alla barn kämpar om de blir uppmuntrade på rätt sätt. Jag tror inte att ett stipendium i sig motiverar till att göra ett gott resultat. Det handlar om att under hela läsåret visa uppskattning, berömma och få barnet att känna att det klarar sig, att det kan och är duktigt.