Hoppa till huvudinnehåll

Extra dålig vattenkvalitet i Ekenäs och Ingå skärgård

Stugsäsongen har fått en tidig start tack vare det varma majvädret. Men för semesterfirarna gäller det fortfarande att smutsa ner så lite som möjligt. Speciellt i Ekenäs och Ingå skärgård är ytvattenkvaliteten dålig.

Havsvattenkvaliteten i skärgården är fortsättningsvis dålig. Det visar en karta över vattendragen som Finlands milljöcentral har publicerat.

Grafik över havsvattenkvaliteten i Hanö, Ekenäs och INgå skärgård.
Grafik över havsvattenkvaliteten i Hanö, Ekenäs och INgå skärgård. Bild: Tommi Pylkkö Västnyland,skärgårdar,Grafik,kartor

Området som sträcker sig från Älgö i Ekenäs skärgård till Älgsjölandet i Ingå skärgård lyser rött på kartan och indikerar att ytvattenkvaliteten är sämst där.

För marinbiologen Matias Scheinen är det här tyvärr ingen överraskning.

- Vi har lyckats belasta Östersjön väldigt grovt under flera decennier. Därför har vi börjat kalla det här området för röda havet. Och det är ett tydligt tecken på att åtgärder verkligen behövs speciellt i det här området.

Finska viken mår överlag dåligt

Orsaken till att havsvattnet mår så dåligt i Västnyland är flera, säger Scheinin. Dels kan det bero på att Finska vikens allmänna tillstånd är dåligt, även om det finns vissa tecken på att det håller på att bli bättre.

- Det kan också bero på vattenrörelser och på att det finns mycket näringsrikt vatten i Östersjöns djupare bassäng. När vattnet kommer upp till ytan så ger det upphov till algblomning och andra övergödningseffekter.

Få vill simma i grumligt vatten

Övergödningen leder bland annat till att vattnet är grumligt och det växer mera plankton och alger. En följd är det finns mera mörtfiskar i vattnet.

Övergödningen gör också att de blågröna algerna trivs när vattentemperaturen blir högre.

Matias Scheinin.
Marinbiolog Matias Scheinin Matias Scheinin. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,scheinin

Men även om miljöcentralens karta lyser rött behöver man inte låta bli att till exempel simma i havet, säger Matias Scheinen.

- Man kan använda vattnet normalt. Däremot blir vattnets rekreationsvärde lägre, det ser ju trevligare ut om vattnet är klart.

Övergödningen påverkar hela naturen och hur ekosystemen fungerar, understryker Matias Scheinin.

- De här systemen är grundläggande och jag skulle oroa mig mera över det.

Belasta havet så lite som möjligt

Det är främst såkallade diffusa utsläpp som orsakar övergödningen i Östersjön. Det betyder att närsalterna rinner ut i havet på olika ställen och man kan inte fastställa källan med säkerhet. En stor del av närsalterna kommer till exempel från jordbruk.

Men som sommargäst i skärgården kan man påverka en hel del, säger Scheinin.

- Varje stugägare kan på olika sätt se till att man inte belastar havet ännu mera.

Det viktigaste är att avloppsreningen är i skick. Man ska inte heller diska eller tvätta mattor i havet.

- Hur de än är tillverkade innehåller alla tvättmedel mycket närsalter. Och att muddra är också nästan alltid är skadligt för miljön.

Lagstiftningen borde skärpas

Kai Virtanen är en av många sommargäster i Ingå skärgård. För snart 20 år sedan köpte han sin stuga på Orslandet och en av de första åtgärderna han gjorde var att byta ut avloppssystemet.

- När vi kom hit fanns det en gammal brunn här, så vi investerade i ett vattenreningsverk. Nu kan man nästan dricka det vatten som kommer ut ur det.

Kai Virtanen är sommaringåbo.
Kai Virtanen spenderar så mycket tid som möjligt på stugan i Ingå. Kai Virtanen är sommaringåbo. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,kai virtanen

Han menar att människor borde investera mera i vattenkvaliteten. Speciellt i skärgården där avloppsvattnet från många stugor går rakt i vattnet.

- Lagstiftningen borde vara hårdare eftersom mänskan brukar vara sådan att man inte gör så mycket frivilligt.

Inte bara hopplöst

Men samtidigt som de flesta rapporter handlar om att Östersjön mår dåligt gäller det att inte tappa hoppet, menar Matias Scheinin.

- Jag tycker att det är fullständigt realistiskt att det går att påverka Östersjöns tillstånd. Men det behövs mer än ekonomiska satsningar. Mycket beror på viljan och kunskapen.

Orslandet i Ingå skärgård.
Man kan påverka vattenkvaliteten lokalt. Orslandet i Ingå skärgård. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Ingå,orslandet,Skärgård,hav,vattendrag

Han påpekar också att det finns skärgårdsområden som mår riktigt bra – även inom det rödmarkerade området på Finlands miljöcentrals karta. Och om man råkar ha sin stuga i en vik som ligger isolerad från den övriga havsmiljön kan man påverka vattnets kvalitet i hög grad.

- Där kan man påverka mycket lokalt. Det man gör eller låter bli att göra kan påverka närmiljön på ett väldigt effektivt och snabbt sätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland