Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnliga journalister och artiklar om invandring drar åt sig fula kommentarer

Ordmoln av de 100 mest kommenterade ämnena på Svenska.yle.fi
Ordmoln av de 100 mest kommenterade ämnena på Svenska.yle.fi Ordmoln av de 100 mest kommenterade ämnena på Svenska.yle.fi Bild: Svenska Yle / Mikael Hindsberg samtal,kommentarer,ord,ordlistor,statistik (data),svenska.yle.fi

Svenska Yle hör till de mediehus som fortfarande med bara enstaka undantag har alla sina artiklar öppna för publikkommentarer. Kommentarer är ett ämne som alltid väcker starka känslor, både för och emot. För oss är kommentarerna ett högt uppskattat och viktigt innehåll på Svenska.yle.fi.

Varför kommentarer?

Samtidigt innebär kommentarsmodereringen ett stort arbete. Alla kommentarer som skrivs på Svenska.yle.fi läses igenom av journalister innan de publiceras, besvaras eller förkastas. Vi har en kommentarspolicy som påpekar att kommentarerna är en del av innehållet på sajten. Tekniken möjliggör i dag att journalistiken också kan vara tvåvägskommunikation, och inte bara enkelriktad massmedia som tidigare.

Men det här utgör också en orsak till urval. Vi önskar att kommentarerna ska ge ett mervärde åt de innehåll de är knutna till, att de ska gå in i en dialog. Det sagt så godkänns nog det mesta.

Moderering av kommentarer är alltid en subjektiv handling, oberoende hur tydligt formulerad policy man har. Det senaste året har 25,9 procent av alla kommentarer refuserats. Det är rätt lite. Det innebär implicit att vi i strid med vår policy i många fall godkänner upprepningar och åsikter vid sidan om ämnet.

Oftast blir kommentarer refuserade endast då de är osakliga i sin ton eller till sitt innehåll.

Inspirerad av engelska The Guardians kartläggning av sina kommentarer, har Svenska Yle även tittat närmare på alla kommentarer som kommit in på Svenska.yle.fi under det senaste året.

Slutsatserna är rätt likadana - artiklar skrivna av kvinnor och om ämnen som delar åsikter, lockar till sig de flesta osakliga kommentarerna.

Var finns de refuserade kommentarerna?

Under perioden 20.4.2015 till 1.5.2016 skrevs 35 962 kommentarer på Svenska.yle.fi. En av de observationer som The Guardian gjorde i sin undersökning var att tonen i medeltal var mer osaklig under artiklar skrivna av deras kvinnliga journalister. Det samma kunde vi observera.

27,1 procent av kommentarerna på artiklar skrivna av kvinnliga journalister har refuserats, mot 23,9 procent för dito av män. Det blir en realskillnad på över 1000 fler refuserade kommentarer för artiklar skrivna av kvinnliga journalister, under det gångna året.

Det här blir extra tydligt då vi tittar på könsfördelningen av de artikelförfattare som lockat den största, respektive minsta, andel av kommentarerna som refuserade. Graferna nedan visar de skribenter som fått mest och minst refuserade kommentarer. Jag påminner här om den starka korrelationen mellan osakliga och refuserade kommentarer. Skillnaden mellan könen talar för sig själv.

Vanligare med refuserade kommentarer bland artiklar skrivna av kvinnliga journalister
Vanligare med refuserade kommentarer bland artiklar skrivna av kvinnliga journalister Bild: Yle Diagram

Trenden är klar: artiklar skrivna av kvinnor lockar till sig fler kommentarer som inte har kunnat publiceras. (På The Guardian var trenden ännu tydligare, samtliga av de tio skribenter med lägsta andel refuserade kommentarer var män, medan siffran var åtta kvinnor av tio för mest refuserat).

Kontroversiella ämnen

Kanske föga överraskande är det de heta debattämnena i samhället som även på Svenska.yle.fi väcker de häftigaste debatterna, och därmed resulterar i flest refuserade kommentarer.

Två av ämnessidorna på Svenska.yle.fi har en refuseringsandel på över 60 procent. Båda är tematiska projekt som behandlar invandring: Bakom parabolen och Enkelbiljett till Europa.

Också utrikesrapporteringen i sin helhet ligger tio procentenheter över medeltalet med 35 procent refuserade kommentarer. Medan däremot inrikesnyheterna bara är knappa tre procent över medeltalet med en andel refuserade kommentarer på 29 procent.

I andra ändan av spektret finns ämnen som i sig nog kan väcka känslor, men oftast med betydligt mindre kontroverser. Där hittar vi följande ämnessidor med deras andel refuserade kommentarer:

  • Musik, 3%
  • Natur, 14%
  • Mat och fritid, 15%
  • Sport, 17%
  • Familj, 18%

Artiklar som på olika sätt handlar om våld eller invandring hör till dem som har den största andelen refuserade kommentarer. Om man granskar statistiken enligt de nyckelord vi förser artiklarna med är det taggar som knivhuggning, trakasseri, våldtäkt, ytterlighetsrörelser, trygghet och integration som har fått flest refuserade kommentarer. Här påverkar säkert delvis vår strävan till att skydda offren för våldsbrott, så tröskeln för att refusera kommentarer i dylika ämnen är lägre.

Aningen överraskande hittas minsta antal refuseringar i artiklar om “tågtrafik”, trots att tåglinjernas vara eller icke diskuterats friskt under senaste tid.

En längre lista över statistiken för de 100 mest kommenterade ämnestaggarna finns här under. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera om listan enligt parameter.

Tagg Kommentarer Refuserade Andel
fotboll 5691 1215 21,35%
flyktingar 5535 2254 40,72%
ishockey 3920 745 19,01%
politik 2911 799 27,45%
asylsökande 2845 1308 45,98%
Ekonomi 1238 253 20,44%
musik 1222 207 16,94%
demonstrationer 1017 342 33,63%
handboll 943 153 16,22%
terrorism 907 430 47,41%
skolan 903 197 21,82%
friidrott 899 172 19,13%
varg 874 248 28,38%
arbetsmarknaden 815 167 20,49%
trafik 804 147 18,28%
rasism 804 325 40,42%
idrott 763 132 17,30%
vård 736 144 19,57%
polisen 666 225 33,78%
kärnkraftverk 627 169 26,95%
underhållning 608 113 18,59%
krig 596 221 37,08%
samhällsfördrag 591 99 16,75%
regeringar 590 122 20,68%
arbetslöshet 573 177 30,89%
järnvägstrafik 554 87 15,70%
Raseborg 535 124 23,18%
vindkraft 524 69 13,17%
flyktingpolitik 514 191 37,16%
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016 482 58 12,03%
partier 474 163 34,39%
skolor 448 68 15,18%
stadshus 447 118 26,40%
tennis 431 93 21,58%
barn 431 91 21,11%
tåg 422 68 16,11%
skarvar 416 138 33,17%
skidåkning 389 105 26,99%
sexuellt trakasseri 380 149 39,21%
samhället 379 112 29,55%
EU-politik 377 152 40,32%
kommundirektörer 374 88 23,53%
invandring 373 109 29,22%
religion 362 81 22,38%
klimatförändringar 351 96 27,35%
utbildning 345 85 24,64%
Formel 1 328 62 18,90%
arbete 323 86 26,63%
språk 322 68 21,12%
presidentval 316 105 33,23%
våldtäkt 315 176 55,87%
medier 314 109 34,71%
Äldreomsorg 306 61 19,93%
strejker 302 63 20,86%
sjukvård 300 65 21,67%
Panamadokumenten 299 91 30,43%
stadsdirektörer 297 102 34,34%
jordbruk 297 67 22,56%
tidningar 296 70 23,65%
sjukhus 290 65 22,41%
universitet 289 65 22,49%
politiker 287 109 37,98%
Nato 287 111 38,68%
flygplan 283 100 35,34%
kommunal ekonomi 277 74 26,71%
folkomröstningar 276 67 24,28%
brott 275 115 41,82%
presidenter 273 99 36,26%
alkohol 269 53 19,70%
broar 264 39 14,77%
teater 260 49 18,85%
färjor 257 53 20,62%
opinioner 256 83 32,42%
trygghet 254 137 53,94%
jul 254 52 20,47%
post 253 52 20,55%
skatteparadis 249 72 28,92%
arbetsmarknadsorganisationer 248 41 16,53%
Svenska folkpartiet 246 81 32,93%
dagvård 243 40 16,46%
bilar 243 51 20,99%
gymnasiet 238 35 14,71%
debatt 234 59 25,21%
historia 233 39 16,74%
media 232 51 21,98%
festivaler 232 90 38,79%
jordbävningar 230 79 34,35%
Skilsmässa 228 38 16,67%
fästingar 226 39 17,26%
vaccin 225 59 26,22%
våld 224 83 37,05%
planläggning 223 76 34,08%
Eurovision Song Contest 222 53 23,87%
Hangö 221 62 28,05%
Stafettkarnevalen 220 40 18,18%
bussar 220 60 27,27%
budgeter 218 51 23,39%
sanktioner 217 98 45,16%
affärer 217 32 14,75%
anfall 214 98 45,79%

Och i fortsättningen?

Svenska Yle fortsätter enligt nuvarande linje med att erbjuda publiken ett forum för diskussion. Vi stänger fortfarande de mest eldfängda ämnena för kommentarer. Det gör vi för att använda våra modereringsresurser så effektivt som möjligt. Vi hoppas på så vis höja kvaliteten på diskussionerna och åstadkomma mer samlade debatter istället för att ha en massa trådar med väldigt likadana inlägg.

Samtidigt försöker vi bli ännu bättre på att själva också synas i kommentartrådarna och visa att vi faktiskt läser allt som skrivs och verkligen tar del av vad som sägs.

Parallellt med detta försöker vi utveckla också andra sätt att föra debatt om svåra frågor, och få med era synpunkter.

Så ett stort tack för alla era kommentarer så här långt. Och utnyttja gärna kommentarfunktionen här under artikeln för att komma med synpunkter om och förslag på hur debatten på Svenska.yle.fi kunde bli ännu bättre.