Hoppa till huvudinnehåll

Ny fastighet blev miljonförlust för stiftelse

Villa K i Kilo.
Villa K i Kilo. Bild: Yle/Patrik Skön byggnader,villa k,Kilo (Esbo)

Kilo svenska stiftelse har gjort en förlust på närmare en och en halv miljon euro på 2010-talet. Stiftelsens uppgift är att upprätthålla en svensk lekskola i Kilo. Bakom förlusten ligger byggandet av fastigheten Villa K i Esbo. Nu har stiftelsen sålt Villa K för att rädda stiftelsens ekonomi.

En ny fastighet blev aktuell för Kilo svenska stiftelse när det dåvarande lekskolehuset visade sig vara mögelskadat och måste rivas år 2006. Lekskolan höll på att läggas ner, men efter protester från föräldrar fortsatte verksamheten i en annan lokal.

År 2008 bestämde sig styrelsen för att bygga en ny fastighet för lekskolan. Kilo svenska stiftelse hade stora tillgångar efter en donation av Karin Nymalm.

Villa K i Kilo.
Villa K i Kilo. Bild: Yle/Patrik Skön villa k

Enligt stiftelsens stadgar ska den "upprätthålla Kilo Svenska Daghem samt i övrigt tjäna ortens svenskspråkiga befolkning och stöda den svenska föreningsverksamheten i Kilo med omnejd".

År 2007 delade stiftelsen ut 40 000 euro till Mataskärstiftelsen, som förvaltar ett lägerområde som används av bland annat Esbo och Grankulla svenska församling.

På senare år har understöden minskat. Det senaste understödet som har betalats ut är 1000 euro som gick till Kyrkans central för det svenska arbetet år 2012.

En olönsam investering

Planerna för den nya fastigheten, som döptes till Villa K, var ambitiösa. Huset har bland annat en konferenssal för 120 personer och ett restaurangkök. Tanken var att restaurang- och konferensverksamheten skulle finansiera lekskolan.

Men i byggskedet uppstod problem. Under byggnadsskedet gjordes misstag som blev dyra att reparera. Byggnadskostnaderna översteg budgeten. Fastigheten värderades till 2,6 miljoner euro när den blev klar hösten 2010.

De senaste årens verksamhetsberättelser för Kilo svenska stiftelse visar att Villa K har varit en dålig investering. Stiftelsen har gjort stora förluster sedan huset byggdes.

Svårt att hitta krögare

Under årens lopp har tre krögare försökt driva restaurang i lokalen, men kunderna har inte hittat Villa K.

Skylt som visar till Villa K i Esbo
Skylt som visar till Villa K i Esbo Bild: Yle/Patrik Skön villa k,
Därför har krögarna inte blivit långvariga och hyresintäkterna har uteblivit. Restaurangen har inte haft en krögare sedan juni 2015.

Problemen syns i boksluten, mellan åren 2010 till 2014 har stiftelsen gjort en förlust på över 1,4 miljoner euro. Stiftelsens egna kapital har minskat och skulderna har ökat.

Stiftelsens ekonomi beskrivs som "mycket ansträngd" i verksamhetsberättelsen för 2014. Vidare sägs att styrelsen för Kilo svenska stiftelse "kommer att bli tvungen till drastiska åtgärder för att klara av skuldbördan och för att kunna uppfylla sitt främsta ändamål; att upprätthålla Kilo svenska lekskola". Det är den senaste verksamhetsberättelsen som är offentlig.

Styrelseordförande Göran Wörlund bekräftar till Svenska Yle att Villa K nu har sålts, men han ville inte i övrigt kommentera stiftelsens ärenden.

Lekskolans verksamhet kommer att fortsätta i en annan lokal i Kilo. Den har cirka 20 elever.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Känner du till något som vi borde granska? Skicka i så fall in ett tips!

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också