Hoppa till huvudinnehåll

Unga tvingas köpa konceptet med fria jobb

Europeiskt möte för startupföretag
Europeiskt möte för startupföretag Bild: MAURIZIO GAMBARINI/ EPA startupföretag,företag

I många sammanhang har det förts fram att unga personer i början av sin karriär föredrar frihet och omväxling framför säkerhet och rutiner.

Startupföretagare som sysselsätter sig själva har gjorts till förebilder för unga ambitiösa människor.

Entreprenörskap, frilansjobb, nollavtal och visstidskontrakt anses vara en perfekt arbetsform för unga som vill tänka själva och uppleva nya saker.

Forskarprofessor Mona Mannevuo vid Åbo universitet slår i en intervju för Helsingin Sanomat fast att föreställningen om att unga inte vill förbinda sig vid ett jobb är felaktig och näst intill en myt.

Slush 2014
Bild från SLUSH 2015, mässan för startupföretag Slush 2014 Bild: Sami Heiskanen/Slush slush 2014

Hennes slutsats i intervjun och i doktorsavhandlingen från 2015 är att unga tvärtom önskar kontinuitet i arbetet så att de kan planera livet och ha kontroll över tillvaron.

Enligt Mannevuo finns det inte heller belägg i större skala för att den unga generationen längtar efter att kunna utföra sitt arbete precis var som helst och när som helst.

De hyfsade medelklassjobben minskar

- Den stora trenden är att ungdomar inte kan se fram emot samma trygghet som vi (medelålders personer) när vi var unga och att medelklassen krymper. Det kallas bland forskare lite bittert för en smile, det vill säga i höger fält ökar andelen superrika och i vänster fält andelen fattiga medan mitten är på väg ned, säger forskaren och universitetslektorn, politices doktor Carl-Gustav Lindén vid Helsingfors universitet.

Exempelvis i Tyskland har medelklassen krympt med fem procentenheter under åren 1991 och 2013, vilket direkt minskar på antalet jobb som ger en hyfsad utkomst.

Till medelklassen räknas personer som förtjänar 67-200 procent av medianlönen i landet.

- Rent spontant tror jag nog att ungdomar vill ha fast jobb även om de också vill resa och göra annat kul. Det är arbetsgivaren som mest vill ha flexibilitet, säger Lindén.

Kvinna som jobbar i startupföretag
Kvinna i startupföretag som utvecklar 3D-printrar Kvinna som jobbar i startupföretag Bild: MATTHIAS BALK/EPA startupföretag,företag,3d-printer

Också i Sverige har man kommit till liknande slutsatser i arbetslivsbarometer bland 16-29-åringar.
Ungdomarna har inte alls "köpt" konceptet med snuttjobb, men förändringen beror på att de inte har något val.― Forskaren och universitetslektorn Carl-Gustav Lindén

Hellre ett jobb mellan nio och fem än frihet att själv bestämma över sin arbetstid, visar en enkät bland över 2 000 svenskar som Aftonbladet bett Inizio göra.

Aftonbladet skriver att det är struktur, ordning och reda som gäller för 1980- och 90-talister - precis som för 40-talisterna. Det är 60- och 70-talisterna som mest uppskattar friheten att jobba när de vill, summerar man på opinionsbyrån.

Flexibilitet och företagsamhet passar in i rådande läge

I Mannevuos doktorsavhandling beskrivs hur man numera försöker effektivera arbetet med hjälp av känsloprat.

Hon anser att uppfattningen om att arbetets ideal skulle ha förändrats har att göra med det rådande ekonomiska läget.

Flexibilitet och företagsamhet passar enligt henne bra in i dagens ekonomiska politik och till och med regeringsprogrammet.

Riskkapital diskuteras av Katainen, Vaapavuori, Paqvalen
Riskkapital diskuteras av Katainen, Vaapavuori, Paqvalen Bild: Yle/Mårten Wallendahl slush15

För att arbetslivet ska uppfylla kriterierna för produktivitet och effektivitet behövs det människor som går med på visstidsanställningar och vilkas övriga liv, såsom små barn, inte stör arbetet, säger hon till HS.

Nöjd översättare i fast tjänsteförhållande

Politices magister Eva Ekholm, 27, är sedan två månader tillbaka tillsvidareanställd vid Skogscentralen.

Frilansjobbet med olika skift inom mediebranschen har bytts ut mot ett jobb som översättare på kontorstid.

Vad betyder tillsvidareanställning för dig?

- Det betyder jättemycket. Det är inte bara för att jag nu har familj som det känns viktigt med tillsvidareanställning, det är så inpräntat i mig sedan barndomen att man ska ha ett fast jobb. Den säkerhet det för med sig är som en grundsten, säger Ekholm.

Vad tycker du att det finns för fördelar med att vara frilans?

- Man kan själv bestämma när man vill ha en ledig dag eller kväll och säga att den och den veckan kommer jag inte på jobb. Nu kan man ju inte göra det på samma sätt, säger Ekholm.

Eva Ekholm är nöjd med sitt fasta jobb
Eva Ekholm framför Skogscentralen Eva Ekholm är nöjd med sitt fasta jobb Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson eva ekholm,Skogsstyrelsen

Och konkreta nackdelar med frilansjobb?

- Det att man aldrig vet hur stor följande lön kommer att vara och hur länge det finns jobb för en, säger Ekholm.

"De gamla jobben är till för begränsade människor"

Mantrat har enligt Mannevuo lytt att vår tids människor är vana vid något bättre än tidigare generationer: de vill kunna välja och vraka, kritiskt granska, bedöma och byta.

Den gamla skolans arbetsplatser var till för mänskor för vilkas sätt att inhämta och tillämpa kunskap är mycket annorlunda än vår.

De gamla jobben var till för mänskor som byggde upp sitt liv enligt strukturen hem, yrkesgemenskapen och en noggrant fastslagen arbetsuppgift.

De unga sägs eftersträva autonomi, de är inte vana att följa order såsom föräldragenerationen.

Samtidigt påminner Mannevuo i tidningsintervjun om den dystra statistiken för ungdomsarbetslöshet; alla verkar inte klara av att vara framgångsrika startupföretagare.

- Det finns förstås oerhört begåvade ungdomar som tycks kunna vraka och välja mellan jobben, men inte heller dessa har det särskilt lätt.

Och det vi försöker berätta för våra studerande när de är oroliga över framtiden är att ingen vet hur världen ser ut om tio år så det är helt meningslöst att oroa sig, säger Lindén.

Kontrollen kommer numera inifrån

Mannevuo beskriver i sin avhandling den hårt kontrollerade arbetarens verklighet i Henry Fords bilfabrik i det tidiga 1900-talets USA.

Fords beteendekodex var strikt: han avskedade hetlevrade förmän, slöfockar, skvallertackor, folk med dålig hållning, marxister, suputer och folk som spottade omkring sig, kan man läsa i avhandlingen.

Det vi försöker berätta för våra studerande när de är oroliga över framtiden är att ingen vet hur världen ser ut om tio år så det är helt meningslöst att oroa sig.― Forskaren och universitetslektorn Carl-Gustav Lindén

Kvar blev de som firade sina högtider enligt en kalender som Ford stipulerade, anammade Fords moral och utförde sitt arbete raka i ryggen och med allvar i blicken.

Allt byggde på yttre kontroll: de anställda gjorde exakt så mycket som de fick betalt för.

Ford Sosiological Department gjorde också på 1910-talet hembesök till anställda för att kontrollera deras leverne. Ibland intervjuade man grannar för att få reda på saker och ting.

Å andra sidan innebar företaget en ekonomisk trygghet för de anställda som skötte sig.

Den säkerheten vet dagens s.k. prekariat med hög utbildning ingenting om: nu gäller korta kortrakt med i värsta fall kontraktslösa perioder mellan varven.

Vy över Hälsoteknologimässan Uppgraded Life 2016
Vy över Hälsoteknologimässan Uppgraded Life 2016 Bild: Petri Anttila/ Health spa hälsa,teknologi,uppstartsföretag,företag,Mässa (marknad)

Enligt Mannevuos analys ska unga helst ge sitt allt till företaget, utan att räkna arbetstimmar och utan att i gengäld få någon säkerhet om kontinuitet.

Den nya generationens jobb ska helst organiseras som om det vore en hobby: den yttre motivationen ska ersättas med inre motivation och tidsanvändningens gränser skulle suddas ut totalt, skriver hon i avhandlingen.

Det sägs att man ska vara tacksam för alla jobbtimmar man får oberoende av om det motsvarar ens utbildning. Det kan vara två timmar här och två timmar där. Fast oftast blir man ju inte anställd om man söker underkvalificerat jobb för de tänker att man ändå slutar så fort man får ett bättre jobb.― Eva Ekholm, översättare vid Skogscentralen

Arbetets innehåll och dess meningsfullhet har gjorts till den nya lyckan då arbetsförhållandets varaktighet och lönenivån lämnar en del att önska.

Begreppet framgång har samtidigt förändrats, säger Mannevuo. Framgång i jobbet betyder inte längre automatiskt framgång i livet.

Tanken om framgång gäller allt mer alla livsområden, och framgång mäts som frihet och livskontroll.

För många betyder ett fast och regelbundet jobb uttryckligen framgång eftersom det ökar på möjligheterna till livskontroll.

- Det finns viss glamour i att vara ung framgångsrik entreprenör, men det krävs nog en speciell mänskotyp för att våga chansa och skapa allt från noll. Jag har respekt för dem som gör det, men jag tror nog att vi ska ha vanliga fasta jobb också om vi vill ha ett stabilt samhälle, säger Ekholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes