Hoppa till huvudinnehåll

Motvind för Steninge vindkraftspark i Karuna

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraften diskuteras på måndag kväll i Sagu. Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,Vindkraftspark

På måndag ska Sagu kommunfullmäktige besluta om Steninge vindkraftspark i Karuna, och man väntar en stor publik på plats.

Vindkraftsparken är planerad för tre möllor med en navhöjd på 140 meter.

Alla utredningar om bullernivåer och miljökonsekvenser har gjorts mycket noggrant av markägaren Johan Söderberg, allt på egen bekostnad.

Förslaget för kommunfullmäktige är att planerna förkastas.

Projektet har mött mycket motstånd bland grannar, och kvällens fullmäktigemöte hålls därför undantagsvis i Seurala byagård, så att alla intresserade ryms in.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland