Hoppa till huvudinnehåll

Snabbspårväg från Helsingfors till Esbo fick grönt ljus av stadsstyrelserna

Raide-Jokerin havainnekuva Otaniemen Miestentieltä. Kuva: Hanna Kiema
Så här kan det se ut på Karlavägen i Otnäs 2021. Raide-Jokerin havainnekuva Otaniemen Miestentieltä. Kuva: Hanna Kiema Bild: Hanna Kiema spårjokern

Den så kallade Spårjokern fick både Helsingfors och Esbo stadsstyrelsers välsignelse under måndagen. Snabbspårvägen från Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo ska enligt planer stå klar 2021.

Helsingfors stadsstyrelse röstade för Spårjokern under måndagens möte, skriver stadens biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki (Gröna) på sin Facebooksida. Beslutet var enhälligt.

I Esbo röstade stadsstyrelsen för planerna med rösterna 11-3.

Ersätter livlig busslinje

Snabbspårvägen, som går från Östra centrum via Vik, Baggböle och Sockenbacka till Kägeludden, skulle ersätta nuvarande busslinje 550 - den livligaste busslinjen i huvudstadsregionen.

Om Spårjokern byggs blir det aktuellt att bygga bostäder längs spårvägen för tusentals invånare – för över 6 000 i Helsingfors och för över 4 000 i Esbo.

År 2035 väntas Spårjokern ha omkring 80 000 passagerare per dygn. Busslinje 550 har i dag 30 000 passagerare under ett dygn och skulle inte klara av ett ökat passagerarantal.

Prislappen delas mellan städerna och staten

De totala kostnaderna för Spårjokern är 275 miljoner euro, varav Helsingfors betalar nästan hälften, Esbo en fjärdedel och staten resten. Staten har lovat betala 84 miljoner euro för bygget.

Enligt planer ska snabbspårvägen stå klar 2021.

Fullmäktige fattar beslut i slutet av månaden

Det är stadsfullmäktige som fattar de slutliga besluten om Spårjokern. Det här sker i slutet av juni.

Om Spårjokern får grönt ljus också i städernas fullmäktige blir den Helsingfors och kanske Finlands första snabbspårväg. Också i Tammerfors finns långt gångna planer för en sådan.

Läs också