Hoppa till huvudinnehåll

Yles ansvariga redaktörer

Enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation ska alla program och nätpublikationer ha en ansvarig redaktör. Den ansvariga redaktörens uppgifter och ansvar fastställs i lagen om yttrandefrihet.

Yles ansvariga redaktörer

Jouko Jokinen, direktör, Nyheter och aktualiteter

 • finskspråkiga nyhets-, aktualitets-, sport- och regionala innehåll i alla medier
 • nyhets- och aktualitetsprogram och innehåll på engelska, ryska och teckenspråk

  Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle

  • Svenska Yles innehållshelheter i alla medier

  Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

  • finskspråkiga innehåll i alla medier inom genrerna drama, fakta, kultur, underhållning, barn och unga
  • RSO

  Ismo Silvo, direktör, Utgivning

  • de innehåll som Utgivningsenheten själv producerat eller köpt in

  Maiju Saijets, chef, Yle Sápmi

 • program på samiska i alla medier
 • Ansvariga redaktörer för Yles andaktsprogram

  - finskspråkiga andaktsprogram: Kimmo Saares, Kyrkans informationscentral
  - svenskspråkiga andaktsprogram: Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet
  - samiska andaktsprogram: Erva Niittyvuopio, Uleåborgs stifts domkapitel.

  Kontaktuppgifter: tfn +358 9 14801 (Yles växel). Yles e-postadresser fungerar enligt principen fornamn.efternamn@yle.fi.
  Här hittar du flera kontaktuppgifter.

  Läs också

  Organisation

  Yles organisation 2019
  Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

  Kontakta oss

  Per e-post

  E-postadresserna fungerar enligt principen fornamn.efternamn@yle.fi.

  • Yles enheter

   Vilka uppgifter har de olika enheterna och vem är ansvarig?

   Yles organisation är uppdelad i fem enheter: innehållsenheterna Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Kreativa innehåll, Svenska Yle, utgivingsenheten Utgivning och produktions- och teknologienheten Produktion.

   HR-, kommunikations- och strategifunktionerna, Ekonomi och personaltjänsterna samt Juridiska ärenden och intern revision är Yles stödfunktioner.

   Bekanta dig med Yles enheter

  • Bolagsstämma

   Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

   Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

   På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

  • Bolagsordning

   Yles verksamhet leds av en sammansättning beslutande organ.

   Yles bolagsordning reglerar bland annat bolagets verksamhetsområde, aktiekapital och förvaltningsorgan.

  • Intern och extern kontroll

   Intern och extern kontroll på Yle 2018.

   Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

  Bolaget