Hoppa till huvudinnehåll

Yles innehåll i sociala medier

Godkänt av ansvariga redaktörerna11.5.2015. Riktlinjerna har kompletterats med ansvariga redaktörernas tillägg 13.10.2016.

En allt större del av all kommunikation sker på sociala medier. Yle måste vara med i den här diskussionen.

Yle når allt flera via sociala medier, också dem som vi annars har svårt att nå. Via sociala medier skapar vi också nya slags innehåll tillsammans med publiken.

Yle ska vara närvarande på sociala medier, besvara frågor och reagera på kommentarer. Det ingår i vår kompetens att klara av den här formen av nätkommunikation. Vi måste hela tiden utvärdera vårt sätt att fungera på sociala medier och ha beredskap att förändras och förändra verksamheten där.

Vi följer samma lagar, värderingar och etiska riktlinjer på sociala medier som i all annan utgivning. Också det redaktionella ansvaret och beslutsgången är desamma som i all annan utgivning.

Att grunda ett konto eller en profil i Yles namn på ett socialt medium kräver en skriftlig plan. Den som vill grunda profilen ska i planen besvara frågorna:

  • Vem vill vi nå? Varför behövs kontot/profilen?
  • Vem upprätthåller och sköter kontot? Med vilka resurser?
  • Hur mäter vi hur väl vi lyckas?

Det är avdelningschefen (på Svenska Yle innehållschef eller mediechef) som tar beslut om nya konton på förslag av some-ansvariga.

Ylemedarbetare i sociala medier

1. Tänk efter hur ditt agerande i sociala medier påverkar din trovärdighet som Yleanställd. Du kan inte själv besluta ifall andra ser dig som Ylemedarbetare eller privatperson.

2. Överväg på vilket sätt du uttrycker dina åsikter: kan din eller Yles trovärdighet ifrågasättas till följd av det du säger?

3. Respektera dina kolleger i alla sammanhang. Dina arbetskamrater och din arbetsgivare har rätt att förutsätta att du är lojal mot dem också på sociala medier. Yles interna grejer hålls inom Yle. Så funkar det också inom andra bolag.

Tillägg till riktlinjerna, godkänt av ansvariga redaktörerna 13.10.2016
De ansvariga redaktörerna har kompletterat Yles riktlinjer för sociala medier beträffande synligheten för kommersiella varumärken. Riktlinjen påminner om att en Yleanställd inte kan utnyttja den synlighet hen fått via programarbete för att främja försäljningen av kommersiella produkter.

Riktlinjerna understryker fortsättningsvis att Ylemedarbetarens ska använda sig av sitt eget omdöme och förbinda sig till Yles värderingar, oberoende och trovärdighet.

Så här lyder tillägget:
Kom ihåg att du inte kan utnyttja den synlighet du har via dina arbetsuppgifter på Yle för att främja försäljningen av kommersiella varumärken, till exempel genom att lägga till logotyper eller andra produktkännetecken på din sociala medieprofil.

Uppdaterat 19.10.2016.

Bolaget