Hoppa till huvudinnehåll

Yles principer för kommunikation

Vi kommunicerar öppet och gärna om vår verksamhet

Yles verksamhet är offentlig och intresserar finländarna. Vi motiverar våra beslut på ett gott sätt.

Vi deltar i diskussionen om och på Yle på ett sakligt och konstruktivt sätt utan att bli provocerade. Vi förstår att det finns olika sätt att se på saker.

Vi för inte konfidentiella ärenden vidare. När det gäller kommunikation om frågor som är på hälft använder vi gott omdöme.

Vi kommunicerar på ett tydligt och intressant sätt

Vi berättar saker på ett intressant och begripligt sätt.

Vi förstår att människor är olika. Vi väljer rätt talesperson, ton, kommunikationssätt och kanal för varje målgrupp.

Vi respekterar mottagarnas tidsanvändning. Vi kommunicerar då vårt ärende är viktigt och intressant för målgrupperna. Vi kommunicerar koncist och för fram det som är relevant.

Vi belyser helheten så att sakerna får rätt proportion. Vi öppnar branschens termer och begrepp. Vi använder god finska och svenska.

Vi kommunicerar aktivt och flexibelt

Vår kommunikation är planerad och genomtänkt. Vi är på alerten med vad som händer i världen så att vi kan reagera på det vi ska. Vi förbereder oss för överraskande kommunikationsbehov och situationer som kan utveckla sig till kriser. Vi är redo att snabbt besvara viktiga frågor.

Vi för en dialog med våra intressenter och vi inleder också själva diskussioner om frågor vi anser vara viktiga. Vi för fram vår expertis och vår tolkning av svåra frågor och deras innebörd också så att andra kan använda sig av dem.

Yleanställda kommunicerar enligt sin roll och sina uppgifter. I synnerhet i sociala medier är gränsdragningen mellan det privata och arbetsrollen svår. Det finns separata riktlinjer för hur vi beter oss på sociala medier.

När vi arbetar tillsammans med partner bestämmer vi principerna för kommunikationen skriftligen genast i början av samarbetet.

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.